Verkeersmanagement 

Op deze pagina vindt u berichtgeving en blogs over pilots, projecten en innovaties rondom verkeersmanagement, waarbij de doorstroming, bereikbaarheid en veiligheid van wegen centraal staat, als ook het beter benutten van bestaande infrastructuur. Bijvoorbeeld advies en beleid over Intelligente Transport Systemen (ITS), connected en coöperatief rijden, informatiesystemen en het slim afstellen van verkeersregelinstallaties (VRI’s).

Vijf stappen voor het bepalen van een kruispunt

Artikel

U kent het wel: wachten voor een rood verkeerslicht terwijl er helemaal geen verkeer aan komt. Voor veel mensen is niets frustrerender dan wachten en ...

Lees meer

De kracht van het combineren van data

Nieuws

Hoe zorg je ervoor dat alle parkeerdata, on- en off street, van publieke en commerciële partijen, bij één loket verzameld worden? Op deze uitdaging beten ...

Lees meer

Bezoekers naar binnenstad Nijmegen met zelfrijdende busjes?

Nieuws

Wethouder Ben van Hees van de gemeente Nijmegen heeft 100.000 euro opzij gezet om een test met zelfrijdende voertuigen in 2017 en 2018 naar Gelderland ...

Lees meer

Filegroei door betere economische omstandigheden

Nieuws

De filezwaarte in Nederland is het afgelopen halfjaar met 10 procent toegenomen vergeleken met de eerste 6 maanden van 2015. De groei van het aantal ...

Lees meer

1 scan als basis voor verschillende toepassingen

Product

Geen last van wegafsluitingen, gevaarlijke situaties of verkeershinder, wel alle benodigde data om bijvoorbeeld de staat van wegbelijning, spoorvorming en verkanting in beeld te brengen. ...

Lees meer

Blog: MIRT: graag wat meer ruimte en bereikbaarheid

Blog

De juni-editie van Verkeer in Beeld valt dinsdag 28 juni op de deurmat, maar is voor leden nu al in te zien in de online ...

Lees meer

Werken met innovatieve technieken bij lectoraat Urban Intelligence

Nieuws

Kennisinnovatie in de mobiliteit is in een stroomversnelling geraakt. Onderzoek met GPS tracking en GSM data en de inzet van Virtual Reality bieden nieuwe kansen ...

Lees meer

Blog: De ondraaglijke lichtheid van de file

Blog

Het houdt maar niet op. Iedere doordeweekse ochtend en avond is het weer raak. Sterker nog: de ellende groeit gestaag. De totale filezwaarte in Nederland ...

Lees meer

Verkeer in Beeld van juni in online bibliotheek

Nieuws

Dinsdag 28 juni valt de juni-editie van Verkeer in Beeld van 2016 op de deurmat. Voor leden staat dit nummer - met thema (C-)ITS - ...

Lees meer

Verkeersdrukte licht toegenomen in eerste vier maanden 2016

Nieuws

In de eerste vier maanden van 2016 is de drukte op de rijkswegen toegenomen, zowel in de Randstad als daarbuiten. Dit blijkt uit de '1e ...

Lees meer

Award voor Nederlandse paper over referentiearchitectuur Smart Mobility

Nieuws

Igor Passchier van het kernteam van de Ronde Tafel voor Smart Mobility over Architectuur & Interoperabiliteit heeft met de paper The Dutch C-ITS Reference architecture ...

Lees meer

Verkeersveiligste straat van Nederland in Hattem

Nieuws

Veilig Verkeer Nederland heeft de Hollewand in Hattem omgetoverd tot ‘verkeersveiligste straat van Nederland’. Aanleiding was de lancering van het VVN Participatiepunt, waar bewoners verkeersonveilige ...

Lees meer

Nederlandse 5G-proeftuin in Noord-Groningen officieel van start

Nieuws

De Nederlandse 5G-proeftuin in Noord-Groningen is officieel van start gegaan met het sluiten van een convenant door de tien initiatiefnemers op het ministerie van Economische ...

Lees meer

Provinciale Staten stemmen in met 'Bereikbaarheid Zuid-Nederland'

Nieuws

Provinciale Staten hebben in meerderheid ingestemd met het programma Bereikbaarheid Zuid-Nederland. Doel van dit programma is het versneld oplossen van bereikbaarheidsknelpunten. De focus ligt daarbij ...

Lees meer

Hands-free bellen net zo afleidend als gewoon bellen

Nieuws

Volgens psychologen van de universiteit van Sussex is hands-free bellen net zo afleidend als gewoon bellen. De onderzoekers concluderen dat gesprekken meer vergen van het ...

Lees meer

Flexibele aanpak wenselijk bij implementatie prijsbeleid

Nieuws

Files, luchtvervuiling en verkeersongevallen. Deze negatieve effecten van wegverkeer zijn te beperken door in te zetten op prijsbeleid: beleidsmaatregelen waarbij weggebruikers betalen voor het gebruik ...

Lees meer

Digitaal verkeersloket in provincie Zuid-Holland

Nieuws

Provincie Zuid-Holland heeft een nieuwe werkwijze voor het aanmelden, afstemmen en afhandelen van alle werkzaamheden: met het digitaal verkeersloket LTC ‘Meldingen en Vergunningen’. De nieuwe ...

Lees meer

Blog: Planstudies maken autosnelwegen kostbaar

Blog

Aanleggen en aanpassen van snelwegen vergt grote budgetten. Dat is deels onvermijdelijk, gezien grondstofbeslag en ruimtegebruik. Daarnaast heeft het te maken met uitgangspunten waarover best ...

Lees meer

‘Centrale beleidsmakers realiseren zich niet goud in handen te hebben’

Nieuws

“Nederland is niet trots op de fiets en dat is erg”, stelt Prof. Dr. Ruth Oldenziel, redacteur en schrijver van het boek Cycling Cities. “Want ...

Lees meer

'Verkeersmanagement efficiënter dan gedacht'

Nieuws

In het publieke debat is minder aandacht voor maatregelen als matrixborden, spitsstroken en toeritdosering om files te verminderen; vaak wordt gedacht aan meer asfalt of ...

Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Inschrijven

Magazine

Inspiratiebron voor verkeer en mobiliteit

Nieuwste editie

Meer informatie