Project

Innovatieve verkeersproef voor betere doorstroming op N516 in Zaanstad

Op een van de drukste verkeersknelpunten in Noord-Holland - de Thorbeckeweg in Zaanstad (N516) - is een innovatieve verkeersproef gestart. De proef met gekoppelde verkeerssystemen duurt ruim drie maanden en moet de doorstroming verbeteren. Wanneer de proef een succes is, wordt verdere uitrol verwacht. De proef maakt deel uit van Praktijkproef Amsterdam.

Door verkeersdata uit de verkeerslichten, toeritdoseer-installaties bij de snelwegen, radarsensoren en (verwachte) brugopeningen te combineren stuurt het verkeerssysteem op drukke momenten de verkeerslichten automatisch aan en laat ze beter samenwerken waardoor het verkeer beter doorstroomt.

 

Doorstroming drukke situaties

Als de proef slaagt kan dit systeem in vergelijkbare situaties in Nederland gebruikt worden om de doorstroming bij drukke verkeerssituaties te verbeteren en de leefbaarheid te vergroten.

 

De proef is eind november afgelopen, daarna worden de resultaten bekend gemaakt.

 

Praktijkproef Amsterdam

De proef in Zaanstad is onderdeel van Praktijkproef Amsterdam (PPA). De PPA heeft tot doel stapsgewijs toe te werken naar een toekomst waarin auto's, verkeerslichten en informatieborden met elkaar zijn verbonden en volledig samenwerken. Zo draagt de PPA bij aan een betere doorstroming van het verkeer, minder files en goed gefaciliteerde weggebruikers.

 

In het deelproject PPA Noord werken de provincie Noord-Holland, gemeente Zaanstad, stadsregio Amsterdam, Rijkswaterstaat en de gemeente Amsterdam samen aan deze ‘Smart Mobility’-technologieën. 

Deel dit artikel