Project

Creatief met parkeertarieven: gedifferentieerd beleid

Creatief met parkeertarieven: gedifferentieerd beleid Veel ziekenhuizen kampen met een parkeerprobleem. Zorg is immers arbeidsintensief, en de ruimte is vaak te beperkt voor het grote aantal auto’s. Bovendien biedt de locatie bij veel ziekenhuizen vaak geen uitbreidingsmogelijkheden.

Creatief met parkeertarieven: gedifferentieerd beleid

 

Innovatief plan


Bij het Haagse Bronovo ziekenhuis was de situatie niet anders. Na jarenlang de verschillende opties kritisch onder de loep te hebben genomen, koos het ziekenhuis voor een innovatief plan: een gedifferentieerd parkeerbeleid, ontwikkelt door Daan van Egeraat van Montefeltro: “Met een gedifferentieerd tarief kun je als ziekenhuis flexibiliteit bieden en daarnaast goed gebruik maken van de beschikbare ruimte.” Dit betekent vooral een nieuwe benadering van parkeren voor medewerkers. Sleutelwoorden in het beleid zijn het variabel maken van kosten en vergoedingen, belonen van gewenst gedrag in plaats van straffen, en afrekenen per maand.

Kwantumkorting voor de medewerker


Het ziekenhuis had voor 2007 al betaald parkeren voor medewerkers ingevoerd, in de vorm van een parkeerabonnement met vast maandelijks tarief. Dit bood echter onvoldoende soelaas. “Bronovo heeft veel werknemers ten opzichte van bezoekers; zorg is nu eenmaal arbeidsintensief”, stelt Van Egeraat. “Medewerkers komen vaak met de auto. Het parkeerbeleid had een te beperkt effect om het aantal auto’s te kunnen handhaven. Iedere fulltimer betaalde 9 euro per maand (deeltijders 5 euro). Dat was op zich goed, maar goed gedrag werd niet beloond. In feite was er sprake van een perverse prikkel: vaker parkeren betekende kwantumkorting voor de medewerker: kwam je vier keer per maand parkeren dan kostte dat 9 euro, maar bij twintig keer betaalde je precies hetzelfde bedrag. In die zin beloonde de werkgever veel parkeerders. Dat is echter de gangbare praktijk bij de overweldigende meerderheid van werkgevers – geen wonder dat op zoveel plaatsen problemen met de parkeercapaciteit bestaan.”

Variabele parkeertarieven


Daarom stelde Van Egeraat een variabel, gedifferentieerd parkeertarief op. Het Haagse Bronovo ziekenhuis nam in april 2007 de eerste stap met het invoeren van betaald parkeren per dag voor de medewerkers. “In een paar jaar tijd hebben we verschillende differentiaties in het bestaande beleid aangebracht”, vertelt de adviseur. “Zo is bijvoorbeeld de differentiatie werkafstand ingevoerd: parkeren voor mensen die dichtbij wonen is duurder dan voor personeel met een langere reistijd. Ook is er onderscheid in betaling aangebracht naar de piekdagen: maandag, dinsdag en donderdag betalen, op woensdag en vrijdag niet. Verder is er verschil in het tijdstip van de dag: bij aankomst ’s ochtends betaal je, ’s middags en ’s avonds niet. Tot slot is er differentiatie naar parkeerplaats ingevoerd: medewerkers parkeren goedkoper in de uithoeken van het terrein, zodat patiënten dichter bij de ingang kunnen parkeren.”

Parkeerverbod versus gedifferentieerd beleid


Het kostte vanaf eind 2003 uiteindelijk zo’n drie jaar om het parkeerbeleid bij het Bronovo ziekenhuis operationeel te krijgen. “Mijn plan was destijds nog nergens vertoond en dat riep vragen op: werkt het technisch? Is het wel effectief?”, aldus Van Egeraat. “Verschillende ziekenhuizen hebben een absoluut parkeerverbod ingevoerd voor de medewerkers. Dat klinkt in eerste instantie aantrekkelijk, maar het kan de concurrentiepositie op de arbeidsmarkt onder druk zetten. En vaak is er in de interne besluitvorming te weinig draagvlak voor. Een iets breder beleid waar zowel werkgever als –nemer iets aan heeft kan daarom meer kans van slagen hebben.”

Evaluatie door de VU


Het Bronovo ziekenhuis en Van Egeraat zijn uiteraard overtuigd van de voordelen van het gedifferentieerde beleid. Maar onlangs is die effectiviteit op basis van de feitelijke metingen onderbouwd door de Vrije Universiteit. Uit de algemene conclusie blijkt dat het gedifferentieerde beleid wel degelijk een effectief middel is. De Vrije Universiteit Amsterdam (VU) heeft het verband vastgesteld  tussen een hogere prijs op de piekplaatsen en de vermindering van het aantal benodigde parkeerplaatsen. Met name het personeel dat tot vijf kilometer van het ziekenhuis woont en af en toe met de auto komt, kiest nu op de piekdagen een alternatief voor de auto. De evaluatie kan echter nog niet als benchmark dienen voor andere ziekenhuizen volgens de VU, omdat de resultaten waarschijnlijk ziekenhuis specifiek zijn. Daarom wil de universiteit graag onderzoek doen bij andere ziekenhuizen.

Het complete artikel leest u in Vexpansie # 4 van 2010.

Kijk voor meer informatie over dit onderwerp ook op www.montefeltro.nl.



 

Terug naar overzicht projecten >>>

 

Deel dit artikel