Project

Vuurrode verbinding voor Waalhaven

Haven en stad zijn in Rotterdam onlosmakelijk met elkaar verbonden. Toch bevindt zich hier en daar nog een barrière die beide van elkaar scheidt. De nieuwe voetgangersbrug over het rangeerterrein aan de Waalhaven Oostzijde heft een van die barrières op en verbindt de Waalhaven met een groene uitloper van het Zuiderpark.

In opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam ontwierp ipv Delft een opvallende brug die in vorm en kleur refereert aan de containerkranen in de omgeving. De 45 meter lange brug op twee steunpunten bestaat uit een 150 mm hoge dekconstructie en dragende, uit staalplaat gesneden hekwerken. Constructief werken dek en hekwerk samen. Om transparantie en levendigheid van de brug te optimaliseren, zijn de hekwerken voorzien van ruitvormige uitsneden die variëren in grootte. Daar waar de krachten het grootst zijn, bijvoorbeeld ter hoogte van de steunpunten, zijn de openingen het kleinst en andersom. Dit geeft zowel inzicht in de constructieve werking van de brug als een subtiel dynamisch beeld.

 

Uitkijkpunt haven

Aan de oostzijde landt de brug aan op een dijk met waterkerende functie. Op en rond deze dijk mocht geen fundering worden aangebracht. Daarom is de stalen trap aan deze zijde opgehangen aan de brugconstructie. Aan de westzijde voert de trap voetgangers naar de onlangs heringerichte Waalhaven Oostzijde, waaraan zich onder meer bushaltes bevinden. Het brugdek steekt hier iets verder door, zodat een uitkijkpunt ontstaat.   

 

Variantenstudie

De gehele staalconstructie is gesneden en gelast door Van der Zalm Staalbouw en daarna in twee delen naar de conserveerder vervoerd. Daar zijn de twee delen aan elkaar gelast. Tot slot is de brug in zijn geheel naar de locatie gebracht. Wallaard Noordeloos was de hoofdaannemer. 

Voorafgaand aan de ontwerpfase voerde ipv Delft een variantenstudie uit, om te bekijken wat de mogelijkheden voor het realiseren van een brug op deze locatie waren. De gerealiseerde brug kwam daarbij op alle fronten als winnaar naar voren. 

Deel dit artikel