Project

Aansluiting Veluwelijn medio juni gereed

De sporen van de Hanzelijn kruisen in Hattem ter hoogte van bedrijventerrein Netelhorst de sporen van de Veluwelijn, de spoorlijn tussen Zwolle en Amersfoort. Om deze kruising mogelijk te maken moet het spoor op deze locatie worden aangepast.  

Aansluiting Veluwelijn medio juni gereed

Dive under


Zo is er een onderdoorgang (‘dive under’) voor de treinen van Zwolle naar Amersfoort gerealiseerd. De sporen van de Hanzelijn gaan daar overheen. Daarnaast worden de huidige sporen van de Veluweljn verlegd om ze te kunnen aansluiten op de nieuwe spoorbrug over de IJssel. Dit onderdeel van het project Hanzelijn heet dan ook ‘Aansluiting Veluwelijn’. Het wordt gefaseerd uitgevoerd en is volgens planning medio juni 2011 gereed.
Wissels op de spoorbrug

Nieuwe spoorbrug


In Hattem komen de sporen van de Hanzelijn en de Veluwelijn bij elkaar op de nieuwe spoorbrug over de IJssel. Aan de zijde van Hattem liggen daarom op de brug vier sporen. Wissels (zie paarse cirkel in afbeelding) brengen het aantal sporen richting Zwolle van vier terug naar twee. Voor de komst van twee sporen van de gecombineerde Hanzelijn/Veluwelijn wordt op het station van Zwolle een nieuw perron gebouwd. De bouw van dit vierde perron is onderdeel van het project ‘Zwolle Spoort’.

Fasering


Het verleggen van de Veluwelijn en het aanleggen van de Hanzelijn gebeurt in vier stappen. Volgens planning zijn de werkzaamheden begin oktober 2011 afgerond.

Stap 1 (geel)


- verlegging spoor Zwolle-Amersfoort door dive-under; aansluitend op huidige spoorbrug
- in dienst per 1 november 2010
- Huidige spoorbrug volledig in dienst, nieuwe spoorbrug volledig buiten dienst

Stap 2 (blauw)


- verlegging spoor Amersfoort-Zwolle; aansluitend op nieuwe spoorbrug
- in dienst per 25 april 2011 (na Pasen)
- Huidige spoorbrug en nieuwe spoorbrug beiden éénsporig in dienst en éénsporig buiten dienst

Stap 3 (oranje)


- aansluiting spoor Zwolle-Amersfoort op nieuwe spoorbrug (via dive-under)
- In dienst per 13 juni 2011 (na Pinksteren)
- Huidige spoorbrug volledig buiten dienst; nieuwe spoorbrug volledig in dienst

Stap 4 (groen)


- Bouw sporen Hanzelijn o.a. op dive-under en naast spoorbaan Amersfoort-Zwolle
- Fysiek gereed begin oktober 2011
- In dienst per 12 december 2012

Bron: ProRail
 

Terug naar overzicht projecten >>>

 

Deel dit artikel