Project

Hoe een betonarme sluis de IJsseldelta beschermt

Minister Cora van Nieuwenhuizen (IenW) heeft het startschot gegeven van de nieuw te bouwen Reevesluis in het Drontermeer, door de eerste paal te heien. De bouw van de sluis, die op termijn energieneutraal moet worden, maakt onderdeel uit van het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta.

Bij de bouw kiest Rijkswaterstaat voor het gebruik van minder beton. Zo wordt de bodem van de sluis niet onderheid en worden de sluiswanden in staal uitgevoerd. In de sluis zelf wordt gerecycled beton gebruikt. Verder wordt het bedieningsgebouw van de sluis volledig circulair. Wanneer Rijkswaterstaat over zou gaan op centrale bediening, kunnen de onderdelen van het gebouw dus worden hergebruikt.

Reguleren

De Reevesluis en nabijgelegen Reevedam moeten in de toekomst water vanuit het Noorden tegenhouden, wanneer het waterpeil in de IJssel hoog is. De hoogwatergeul Reevediep, een onlangs opgeleverde waterverbinding tussen de IJssel en het Drontermeer, voert dit hoogwater van de IJssel dan af.


Naast de hoogwaterkerende functie houdt het sluizencomplex ook het verschil in waterpeil in stand tussen het Drontermeer en het Vossemeer. Ook komt er een oversteek voor kanoërs en schaatsers en wordt bij afronding van de werkzaamheden in het gehele gebied in 2022 een fietspad over de sluis aangelegd.

Meer maatregelen

In het project Ruimte voor de Rivier, dat in 2014 werd gestart, staan nog vier maatregelen op stapel: de versterking van de Drontermeerdijk, de verbetering van de wegverbinding N307 in de provincies Flevoland en Overijssel en het uitvoeren van hoogwaterbescherming voor het recreatieterrein Roggebot.


Het project is bedoeld op de regio Zwolle-Kampen te beschermen tegen het stijgende waterpeil van de IJssel. Sinds 2014 is aannemerscombinatie Isala Delta al bezig met het project. Zo werd de IJssel uitgebaggerd en werd een scheepswrak uit de bodem van de rivier gehaald.


Lees ook: Regio Kampen-Zwolle maakt ruimte voor de IJssel


“We hebben al stappen gezet om de inwoners van de regio te beschermen tegen hoogwater”, vertelde projectadviseur Jan Cents van de provincie Overijssel in 2017. In 2022 moeten de waterveiligheidsopgave en gebiedsontwikkeling in de regio IJsseldelta zijn afgerond.

Deel dit artikel