Project

Een 'echt Roermonds project': renovatie van de stationstunnel

Trots. Dat is de Roemondse architect Alexander Augustus op een ‘écht Roermonds project’: de renovatie van de stationstunnel. De kiem van project werd eind 2013 gelegd door het Stadslab Roermond. Vijf jaar later, met draagvlak van burgers en gemeente, startte op 17 september de uitvoeringsfase echt.

Augustus is een van de drie oprichters van het Stadslab, een creatieve broedplaats die zich richt op het aanpakken van de gebouwde omgeving van de stad. “Uit een prijsvraag onder Roermondenaren kwam de stationstunnel als meest onaangename plek naar voren. Dus daar moesten we wat mee.”


Dat vond de gemeente, eigenaar van de tunnel, ook. Zij benaderde het Stadslab daarom. “Dat gebeurde al in voorjaar 2014 - ook een beetje tot onze verbazing. De geformuleerde opgave ‘verbeteren van de oostelijke entree tot de binnenstad’ mochten we zelf concretiseren.”

Klankbordgroep

Een klankbordgroep, bestaande uit zo’n 25 burgers, dacht mee over het Programma van Eisen. “Meestal heeft de opdrachtgever een concreet plan, is er een inspraakavond en krijg je tegengas. Door deze aanpak ontstond een breder burgerlijk draagvlak”, zegt Augustus. Verlichting, de infrastructurele stromen en de historische waarde kwamen eruit als belangrijkste pijlers.

Verkeersstromen

Samen met adviesbureau Kragten werden de verkeerstromen in kaart gebracht. “Het is heel benauwd en krap in die tunnel, terwijl veel verkeer er gebruikt van maakt. Dat zorgt voor onveilige situaties. We hebben onderzocht of we de route kunnen verleggen, maar dan verleggen we het probleem alleen maar”, aldus de stadsarchitect.

Maatregelen

En dus wordt de binnenzijde van de tunnelbuizen “gemoedelijker gemaakt met kleine ingrepen. Dat maakt het ook veiliger”. Tussen auto- en fietsbaan worden betonnen blokken vervangen door een hekwerk en een nieuw lichtplan maakt de overgang vanuit de tunnel naar buiten kleiner.Verder krijgen de tunnelbuizen dezelfde bestrating als daarbuiten en wordt het hoogteverschil tussen trottoir en fietspad verkleind. “Dat maakt mensen opmerkzamer. Momenteel knallen fietsers soms tegen de steile stoep”.

Ten slotte krijgen ook de stationstrappen ‘die voorheen als toilet werden gebruikt’ een opknapbeurt, zodat men niet meer omloopt, en worden de gevels in oorspronkelijke historische waarde hersteld. Als alles goed gaat is de renovatie, waarvoor de gemeente 1,9 miljoen euro uittrok, in het voorjaar van 2019 voltooid.

Dit artikel is verschenen in Verkeer in Beeld 4, oktober 2018.

Deel dit artikel