Project

Vervanging Grote Wijnbrug Rotterdam tot medio 2017

Vanaf 1 september is de Grote Wijnbrug in Rotterdam afgesloten voor wegverkeer. De gemeente werkt tot medio 2017 aan de vervanging van de brug. Bij het nieuwe ontwerp is rekening gehouden met de cultuurhistorische waarde van de brug.

De huidige Grote Wijnbrug stamt uit 1934; bij het minimalistische ontwerp van deze brug zijn alle overbodige elementen weggelaten. De brug is gebouwd op de fundering van een dubbele basculebrug die daar van 1877 tot 1934 lag. Op de oude stenen landhoofden is een betonconstructie gemaakt voor de huidige ophaalbrug. De oude basculebrug is gedeeltelijk gefundeerd op een nog oudere brug die waarschijnlijk in de achttiende eeuw is gebouwd. 


Einde technische levensduur

De gemeente Rotterdam heeft de laatste jaren regelmatig klein onderhoud uitgevoerd om de Grote Wijnbrug te kunnen openen voor passerende scheepvaart. Uit onderzoek naar de constructieve veiligheid van de brug bleek dat de brug veilig is, maar dat de landhoofden in de loop der tijd zijn verschoven en de brug aan het einde van de technische levensduur is.

 

Om het Wijnhaveneiland optimaal bereikbaar te houden en de brug op termijn operationeel te houden, is het noodzakelijk de Grote Wijnbrug compleet te vernieuwen.

 

Vervanging brug

De hele constructie tussen de twee kademuren van de Wijnhaven wordt tot en met de fundering gesloopt. Vervolgens wordt er een nieuwe constructie gebouwd.

 

Bij het   nieuwe ontwerp  is rekening gehouden met de cultuurhistorische waarde van de brug. Zo wordt een aantal zaken deels hergebruikt, zoals het metselwerk, de natuurstenen blokken en de vormgeving van de aanlandingen op de kade. 


Fases van uitvoering

Bij de totstandkoming van de brug worden van begin tot eind  vijf fases doorlopen en is gewerkt volgens de System Engineering (SE)-methodiek. Binnen de afdeling Infrastructuur van Stadsbeheer van de gemeente Rotterdam is dit het eerste project waarbij met deze methodiek wordt gewerkt. De ervaringen en resultaten worden geëvalueerd voor mogelijk vervolggebruik.

 

Wilt u meer weten over System Engineering? Bekijk dan dit document met  uitgangspunten voor meer informatie>>

 

Uitvoeringsfase

De laatste fase is de uitvoeringsfase. De aannemerscombinatie Kroeze Infra B.V. /Hollandia Infra B.V. start eind augustus met voorbereidende werkzaamheden. Vanaf 1 september is de brug afgesloten voor het wegverkeer.  Woningen en bedrijven op het Wijnhaveneiland blijven bereikbaar via de Rederijbrug en de Regentessebrug. Fietsers en voetgangers kunnen tevens gebruikmaken van de Puntbrug en de Ibisbrug.


Bron en meer informatie over de actuele stand van zaken: www.rotterdam.nl/grotewijnbrug


Meer lezen?

Bij het ontwerp van de nieuwe Grote Wijnbrug is rekening gehouden met de cultuurhistorische waarde van de brug. De eerstvolgende editie van Verkeer in Beeld - verschijningsdatum 23 september - heeft als thema Infratecture; in dit magazine worden diverse projecten uitgelicht waarbij het integrale ontwerp van infrastructuur centraal staat. Onder meer het project rondom de verdiepte fietsenstalling bij Rotterdam Blaak wordt uitgebreid beschreven. 


Deze editie verschijnt op 23 september en is vanaf dat moment ook beschikbaar voor leden in de online bibliotheek van Verkeer in Beeld. Geen lid? Klik dan hier om lid te worden!

Deel dit artikel