Project

Fries ov herkenbaar aan 170 abri's en stallingen

Een overtuigend ontwerp voor het Friese ov langs de provinciale wegen: een energieneutrale ‘broer-en-zus’-combinatie van abri en stalling. De abri’s gaan op in het landschap door de glazen wanden. Passagiers kunnen naar keuze binnen of buiten op een bankje wachten. Afhankelijk van de verkeersveiligheid ter plekke wordt de abri-ingang aan de weg- of aan een kopse kant gemaakt.

De provincie Friesland overzag het areaal aan abri’s en fietsenstallingen en constateerde een veelheid aan uitvoeringen. Bovendien waren veel abri’s aan vervanging toe. De provincie pakte door en formuleerde een uitvraag voor een herkenbare abri-stijl met bijpassende fietsenstallingen. Beide moeten zoveel mogelijk in het landschap opgaan en duurzaam, comfortabel en energieneutraal zijn. Armada Mobility ontwierp het winnend concept. 

Tussen februari en september 2018 is het openbaar vervoer langs alle provinciale wegen in heel Friesland ‘geüniformeerd’. Edwin van Meer, projectleider bij Armada Mobility, blikt terug op een interessant project. “Naast het vervangen van 170 abri’s en het plaatsen van overdekte stallingen voor 1245 fietsen, is er in het noorden van Friesland tegelijkertijd een pilot gestart om een drietal dorpen te ontlasten van busverkeer.” Hiervoor is de ‘dorpsabri’ verplaatst naar de nieuwe combinatie van abri en fietsenstalling aan een N-weg buiten het dorp. “De uitrol van dit project, gaf een mooie gelegenheid om direct ook deze pilot uit te voeren”, aldus Van Meer. Onderzocht wordt of bij gelijkblijvende ov-kwaliteit dorpen kunnen worden ontlast van busverkeer door een comfortabele halte en stallingsmogelijkheid aan te bieden aan de rand van het dorp. Bijkomend voordeel van de stallingen is dat de achterwand van gaas is, waardoor de wind vrij spel heeft en het jongeren de animo ontneemt om er een hangplek van te maken.

Toegankelijkheid

Hoewel de opdracht aan Van Meer zich beperkt tot het plaatsen van de abri’s en stallingen, denkt hij zeker mee over de toegankelijkheid van de abri zelf. Past er een rolstoel naast het bankje en ligt de abri te dicht aan de weg -‘ook dit komt voor’ - dan is een ingang aan een van de kopse kanten mogelijk.

De herkenbaarheid zit in het gebruik van dezelfde profielen voor stalling en abri. “In één oogopslag zie je dat beide bij elkaar horen. Daarbij is de stalling door zijn hoogte altijd het kleinere broertje van de hogere abri. Gekozen is voor antracietgrijze profielen en glazen wanden omdat die het beste passen in de omgeving. Daarnaast zijn alle (combi)haltes voorzien van een uniform logo van de Friese ov-organisatie. Dus onafhankelijk van welke concessiehouder er rijdt. 

Een bijzondere oplossing is gevonden voor het voorkomen van hangplekken in de stallingen. Van Meer: ”Alle achterwanden van de stallingen zijn voorzien van gaas. Dit betekent dat de wind er vrij spel heeft. Dit zal voorkomen dat de jeugd zich er ‘nestelt’. Daar is de situatie net te oncomfortabel voor.”

Smart

De haltes hebben ook een ‘smart-component’. Ze zijn energieneutraal door zonnepanelen op het dak die accu’s voeden voor de verlichting. Van Meer: “Een aantal abri’s is voorzien van een sensor die signalen stuurt naar ons kantoor in Nieuwegein. Hier zien we van afstand hoe de batterijen zich gedragen. Laden ze minder snel op, dan is dat een tijdig signaal dat een accu moet worden vervangen.”

Ook de provincie is ‘in meerdere opzichten’ blij met de nieuwe abri’s. “Het is goed voor de uitstraling van het openbaar vervoer en ons Friese landschap dat alle abri’s aan provinciale wegen dezelfde stijl hebben”, zegt gedeputeerde Johannes Kramer, die onder meer openbaar vervoer in zijn portefeuille heeft.

Een opsteker voor Van Meer is dat de gemeente Leeuwarden in navolging van de provincie ook al een aantal van de provinciale haltes heeft geplaatst in de stad en ook andere gemeenten hebben hun interesse getoond.

Dit artikel is verschenen in Verkeer in Beeld 4, oktober 2018.

Deel dit artikel