Project

Herinrichting kruispunt Hilversum

Het kruispunt Oostereind/Soestdijkerstraatweg is een van de drukste kruispunten in Hilversum. Daarom heeft de gemeente Hilversum besloten een (gedeeltelijk) ongelijkvloerse oplossing te onderzoeken: een tunnel voor doorgaand verkeer, met daarboven een rotonde voor bestemmingsverkeer.

Herinrichting kruispunt Hilversum

{igallery 69}

Herinrichting kruispunt Hilversum

Het kruispunt Oostereind/Soestdijkerstraatweg is een van de drukste kruispunten in Hilversum. Daarom heeft de gemeente Hilversum besloten een (gedeeltelijk) ongelijkvloerse oplossing te onderzoeken: een tunnel voor doorgaand verkeer, met daarboven een rotonde voor bestemmingsverkeer.

Vormgeving kruispunt


De rotonde wordt vormgegeven als een turborotonde met bypass, waarbij de richting ‘A27/Baarn/ nieuwe ingang Monnikenbergterrein’ twee rijstroken van en naar de rotonde heeft. Hiermee wordt de drukste verkeersbeweging op de rotonde gefaciliteerd. De drukste beweging op het gehele kruispunt is de doorgaande beweging vanaf de A27 richting Ring Oost en weer terug; deze wordt afgewikkeld via de tunnel. De ingrijpende herinrichting van het kruispunt betekent niet alleen dat de infrastructuur gaat veranderen, maar in het verlengde daarvan ook het gedrag van weggebruikers. Daarom heeft de gemeente Hilversum aan XTNT gevraagd de psychologische aspecten van de herinrichting van het kruispunt met tunnel en turborotonde in beeld te brengen.

Voorlopig ontwerp


Tot dusver is het locatie- en bureauonderzoek afgerond, is het plan aan een expertview onderworpen en is een focusgroep georganiseerd met deelnemers die het kruispunt regelmatig passeren. De uitkomsten hiervan zijn getoetst aan een aantal psychologische principes. Op basis hiervan is het uiteindelijke bebordingsadvies opgesteld. Dit eindadvies heeft XTNT het ‘Human Factor scenario’ genoemd.

Het Human Factor scenario


De hoofdlijnen van het advies kenmerken zich door:
1. De weggebruiker streeft zijn eigen doelen na, die niet altijd even sociaal en veilig zijn. Deze fouten moeten hersteld of opgevangen worden. Dat betekent:
- Verschillende toevoerwegen van het nabij gelegen bedrijventerrein Arenapark zorgen soms voor onduidelijkheid. In de huidige situatie moet men dan een stuk omrijden. Dit moet in de toekomst worden voorkomen.
- Risicovol rijgedrag kan met name ontstaan waar een keuze moet worden gemaakt om ‘door de tunnel’ te gaan, of ‘naar de rotonde’. Ook hier betekent dat herstel van een verkeerde beslissing tot omrijden leidt. Op het laatste moment ‘ het stuur omgooien’ is natuurlijk helemaal ongewenst. In het advies zijn routeaanduidingen dan ook eenvoudig, begrijpelijk en eenduidig.

2. Mensen kunnen slechts een beperkte hoeveelheid informatie tegelijkertijd verwerken. Dat betekent:
- Streven naar maximaal zes aanduidingen op een bord of in ieder geval niet meer dan acht aanduidingen per bord.
- Uitsluitend onderscheid maken tussen de verschillende toevoerwegen van Arenapark als dit onderscheid ook echt belangrijk is voor de weggebruiker die vanaf de A27 komt.

3. Regels en maatregelen moeten logisch en zinvol overkomen. Dat betekent:
- Via de Ringweg is iedere bestemming bereikbaar. Geef zoveel mogelijk de Ring Zuid (‘onderlangs’), Ring Noord (‘bovenlangs’) en A27 (A1) aan. Daarnaast de bestemmingen vermelden van de eerstvolgende afslagen van de Ring.
- Het grootste aandeel verkeer op de kruising heeft als herkomst of bestemming het ziekenhuis. Daarom is aanbevolen vanaf het ziekenhuis meer richtingen weer te geven dan strikt noodzakelijk is.
- Een aantal bestemmingen niet langer vermelden, indien dit niet tot misverstanden leidt. Het betreft hier verkeer over lokale wegen, die weliswaar naar deze plaatsen leiden, maar niet de hoofdroute naar deze bestemmingen vormen.

4. Het wegbeeld roept verwachtingen op en mensen houden niet van verrassingen; zorg dat de verwachtingen die worden opgeroepen ‘kloppen’. Dat betekent:
Een verwijzing naar de snelweg (A27 met snelwegsymbool) volstaat.

5. Breng de weggebruiker niet in de war en voorkom onveilige situaties. Dat betekent:
Om onnodig weven te voorkomen is aanbevolen vanaf de Noordkant de Ring bovenlangs over de rotonde te voeren. Als het verkeer op de Ring daar door de tunnel wordt gevoerd, moeten automobilisten die rechtsaf willen slaan bij het verlaten van de tunnel twee rijstroken oversteken. Dit levert veel weefbewegingen op en kan de verkeersveiligheid ongunstig beïnvloeden.

Tekst: Gerard Tertoolen en Marije Peerdeman XTNT
 

Terug naar overzicht projecten >>>

 

Deel dit artikel