Project

De nieuwe N302

Minister Eurlings opende begin juni de hernieuwde N302. Twee jaar geleden kregen Heijmans Infra en Vialis de opdracht om een toekomstbestendige doorstroom te realiseren op de provinciale weg die Gelderland met Flevoland verbindt. Niet alleen met méér asfalt, maar vooral door een slimmer gebruik ervan.

De nieuwe N302

 

VMS


Vialis realiseerde een integraal, modulair en regionaal verkeersmanagementsysteem (VMS) waarin bestaande componenten werden gecombineerd met innovatieve ICT toepassingen. Verkeer in Beeld sprak met teamleider Dynamisch Verkeersmanagement Justus Vermeulen en ICT productmanager Roelof Reinsma van Vialis.

De oude situatie


Vanwege een toename van woon-werkverkeer en bezoekers van het Dolfinarium en Walibi World, oversteeg de verkeersintensiteit op de N302 de toenmalige capaciteit. De omliggende agrarische bedrijven vormden een extra mobiliteitsuitdaging; landbouwvoertuigen moeten ook gebruik kunnen maken van deze weg zonder stremmingen te veroorzaken. Voor de provincie Gelderland en de gemeente Harderwijk was alleen meer asfalt geen optie; het beschikbare asfalt moest ook efficiënter gebruikt worden. Projectbureau N302 deed een Europese aanbesteding op basis van een zogenoemd Design, Construct & Maintain contract. Geïnteresseerde partijen werden gevraagd creatieve en economisch verantwoorde oplossingen te bedenken voor de ongeveer vierhonderd eisen die het projectbureau had opgesteld. Vermeulen noemt onder andere: “Het verbeteren van de bereikbaarheid, de verkeersveiligheid, de leefbaarheid van omwonenden en het ondersteunen van de economische ontwikkeling van het aangrenzende industrieterrein.” Hoofdaannemer Heijmans Infra schakelde Vialis in om met behulp van ICT een totaalpakket aan oplossingen te bieden.

Eén systeem met vaste bouwstenen en slimme trucs


Vialis zette een team van technici, consultants en verkeerskundigen in. Haalbare oplossingen werden met simulaties getoetst aan de randvoorwaarden van het projectbureau en vergeleken. Reinsma: “Uiteindelijk kozen we voor een combinatie van bestaande basiscomponenten en nieuwe systemen, allemaal gestuurd door hetzelfde operationele VMS.” De basiscomponenten zijn bestaande wegkantsystemen zoals VRI’s (verkeersregelinstallaties), DRIP’s (dynamische route informatiepanelen), OVL (openbare verlichting) en matrixborden. Alle wegkantsystemen langs de huidige N302 zijn weliswaar nieuw, de werking ervan is bekend en veelal door Rijkswaterstaat goedgekeurd. “Deze componenten hebben direct invloed op het verkeer en moeten altijd functioneren om de veiligheid van de weggebruikers te garanderen”, legt Reinsma uit. “Daarom vormden die systemen de vaste bouwstenen van het N302 project. Slimme trucs moesten op een ander niveau worden toegepast.”

Web van mogelijkheden


Op dat andere niveau bevindt zich het operationele VMS dat alle componenten aanstuurt die in de N302, parallelbanen en invoegstroken zijn verwerkt. Bovengenoemde wegkantsystemen, parkeerverwijzing, een in de weg geïntegreerde weegschaal, een weerstation en allerhande registratiesystemen voor onder meer landbouwvoertuigen; samen vormen ze een web van mogelijkheden voor metingen en maatregelen. Vermeulen: “Dynamisch Verkeersmanagement is gebaseerd op een regelkring van metingen, analyse, scenario’s, maatregelen en terugkoppeling. De terugkoppeling kan het mogelijk maken de effectiviteit van maatregelen te toetsen en vergelijken. Binnen deze continue cirkel van meten, handelen en terugkoppelen kan Vialis met de opdrachtgever de techniek en scenario’s doorontwikkelen.”

Tekst: Geesje Rietveld

Benieuwd naar het volledige artikel? Dit leest u in het Verkeer in Beeld Magazine, editie 4 van 2010.
 

Terug naar overzicht projecten >>>

 

Deel dit artikel