Project

Kansen voor het opwekken van zonne-energie met geluidsschermen

Uit de SONOB-praktijktest - onderdeel van het project Solar Noise Barriers - blijkt dat er kansen zijn voor het opwekken van zonne-energie met geluidsschermen langs spoor- en snelwegen en dat deze methode op grote schaal kan worden toegepast. In Den Bosch zijn een jaar lang diverse zonneceltechnologieën geïntegreerd in geluidsschermen getest.

De SONOB-praktijktest ging juni 2015 van start en was gericht op het verwerven van meer inzicht in energieproductie en technische haalbaarheid van energieopwekkende geluidsschermen. Verschillende zonneceltechnologieën geïntegreerd in geluidsschermen werden getest onder verschillende weersomstandigheden en posities ten opzichte van de zon. Verder zijn de schermen getest op vandalisme en graffiti-bestendigheid.

 

Enkele resultaten

De praktijktest werd uitgevoerd met twee zonneceltypes op basis van silicium en twee types op basis van LSC (luminescent solar concentrator). Uit de test komt onder meer naar voren dat de LSC-schermen nog verder doorontwikkeld moeten worden voor een hogere energieopbrengst. 

 

Ook is geconstateerd dat de belangstelling toeneemt om zonnegeluidsschermen als onderdeel te zien van energieneutrale concepten en deze te gebruiken voor andere combinaties, zoals het integreren van verlichting of het afvangen van fijnstof. 

 

Vervolgproject

Het SONOB-project werd onder meer uitgevoerd door Heijmans, dat heeft aangegeven de pilotprojecten op grotere schaal te gaan uitvoeren. Het bedrijf wil volgend jaar een nieuw project starten, maar is nog op zoek naar een geschikte locatie. 

 

Met dit vervolgproject wil Heijmans nieuwe ervaring opdoen en nagaan hoe opgewekte elektriciteit in nabijheid van geluidsschermen verbruikt kan worden of straatverlichting kan laten branden.


Potentie geluidsschermen

Geluidsschermen van vier meter hoog met geïntegreerde zonnecellen die over een lengte van een kilometer zijn geplaatst, zouden onder meer in staat zijn om honderd huishoudens van elektriciteit te voorzien of om snelwegverlichting over een lengte van twintig kilometer te laten branden. 


Er staat momenteel ongeveer 1250 kilometer aan geluidsschermen langs Nederlandse spoor- en snelwegen.


Betrokken partijen 

Het SONOB-project in ’s-Hertogenbosch werd uitgevoerd door Heijmans, Technische Universiteit Eindhoven, Van Campen Industries, SEAC, Airbus Defence and Space Netherlands en ECN en is mede mogelijk gemaakt door de Gemeente ’s-Hertogenbosch,  Willemspoort, SPARK campus, het Ministerie van Economische Zaken en Scheuten.

 

Kijk hier voor de bron en hier voor meer informatie over het SONOB-project

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Inschrijven