Project

Niet beboeten, maar belonen

Het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL) streeft naar nul slachtoffers in het verkeer en heeft dit streven omvat in een nieuwe kijk op verkeersveiligheid. Onder het motto ‘Maak van de nul een punt’ (#mvd01.) heeft het ROVL een lijn uitgezet waarin verleiden, belonen en een thematische aanpak centraal staat.

Niet beboeten, maar belonen

Belonen?

De standaardinstrumenten om verkeersveiligheid te bevorderen zijn meestal gerelateerd aan regel- en wetgeving. Het gewenst gedrag wordt min of meer afgedwongen. Het ROVL ziet veel meer heil in verleiden. Uit onderzoek is gebleken dat het verleiden en belonen een positieve invloed kan hebben op de verkeersveiligheid, maar hoe dit in de praktijk het beste aangepakt kan worden is nog onduidelijk. Dit was de reden voor het ROVL om Oranjewoud en haar partners Total Active Media en Tabula Rasa te vragen dit in een pilot te onderzoeken.

Pilot “Belonen in het verkeer” in 8 Limburgse wijken

Er zijn twee verschillende campagnes ontwikkeld. De campagne ‘Like je wijk’ gaat voor 4 wijken uit van een collectieve beloning die de hele wijk kan verdienen als doelen ten aanzien van de gereden snelheid in de wijk gehaald worden. In hoeverre de doelen behaald zijn, is wekelijks via een eigen website teruggekoppeld. De campagne 'Klaar Over' richt zich op een individuele beloning voor automobilisten die zich aan de snelheid houden. Zij ontvingen na een staandehouding een vlaai.

Bij beide concepten zijn social media ingezet om wijkbewoners te bereiken. Wijkraden zijn gevraagd om mee te denken en te werken aan initiatieven om de campagne meer bekendheid te geven. Ook Veilig Verkeer Nederland (VVN) heeft veel inzet geleverd voor de staandehoudingen en flyeracties. De reacties van bewoners, passanten, politie en VVN waren unaniem: de actie is een groot succes! Iedereen geeft aan het belang in te zien van de campagne en vindt het een originele en verfrissende manier om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Effectmeting

Om het effect van de campagnes in beeld te brengen, worden de snelheden in de wijken en in een aantal controlewijken gemeten, zowel voor als gedurende de campagne. De vraag is nu in hoeverre het belonen op individueel- en op wijkniveau invloed heeft op het rijgedrag en de beleving van de bewoners van de wijk. De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) is gevraagd om te onderzoeken wat het effect is van de campagnes. Op het moment van schrijven is nog niet bekend wat de resultaten van dit onderzoek zijn.

Deel dit artikel