Project

Zelfrijdend voertuig met passagiers op openbare weg in Appelscha

Vanaf eind augustus rijden er twee zelfrijdende voertuigen op de openbare weg in Appelscha. De zelfrijdende voertuigen rijden van het bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer naar de Wester Es in Appelscha. Het betreft een pilot van drie maanden. De gemeente Ooststellingerwerf is initiatiefnemer van de pilot en ziet deze nieuwe vorm van vervoer als oplossing voor betere bereikbaarheid en leefbaarheid van krimpregio’s.

De Rijksdienst Wegverkeer (RDW) heeft medio juni toestemming gegeven aan de gemeente voor de pilot. Het zelfrijdende voertuig – de EZ10 van Easymile – is volledig automatisch, rijdt op elektriciteit en heeft geen stuur en pedalen. Het voertuig biedt plek voor tien personen en kan een maximumsnelheid van 15 km/u halen.

 

Infrastructurele maatregelen

Het voertuig communiceert met de infrastructuur. Daarom worden deze zomer infrastructurele maatregelen genomen op het 2,5 kilometer lange tracé in Appelscha. Op het moment dat de shuttles arriveren vinden de laatste keuringen plaats, voordat ze de weg opgaan.

 

Er is altijd een steward aanwezig die in geval van nood het voertuig stil kan zetten. De shuttle rijdt alleen overdag en bij goed weer.

 

Noord-Nederland op de kaart

De gemeente Ooststellingwerf ziet deze slimme, veilige en schone vorm van openbaar vervoer als innovatieve verbinding tussen inwoners en voorzieningen. Het moet de sociale mobiliteit vergroten en bijdragen aan de verbetering van de leefbaarheid op het platteland.

 

De provincies Drenthe, Fryslân en Groningen delen deze visie, zien dezelfde kansen en willen Noord-Nederland daarom de komende jaren op de kaart zetten als dé pilotregio voor zelfrijdend vervoer.

 

Intentieverklaring

De pilot in Appelscha zien de provincies als start om in praktijk ervaring op te doen voor meerdere pilots de komende jaren. De vier partijen leggen deze samenwerking eind augustus publiekelijk vast in een intentieverklaring. Dit is ook het moment waarop de pilot officieel start.

Deel dit artikel