Project

Overheden experimenteren met elektrische deelauto's

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat sloot op 5 februari een City Deal ‘elektrische deelmobiliteit in stedelijke gebiedsontwikkeling’ met Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Amstelveen, Amersfoort en Apeldoorn.

De zeven steden zullen de komende drie jaar ervaring opdoen met elektrische deelauto’s in combinatie met door woningen opgewekte zonne-energie. Ook het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, de provincie Zuid-Holland en enkele grote private partijen sluiten aan.

Goedkoper en duurzamer

Door de opgedane kennis te delen, kunnen innovaties vervolgens voor meer bouwprojecten in Nederland worden ingezet. De Deal leidt tot minder uitstoot, goedkopere woningen, een slimmer energiesysteem én meer ruimte voor groen of kinderspeelplaatsen.

Minder parkeerplek

In elke stad doen de komende drie jaar minimaal twee bouwprojecten mee, waarbij het gaat om meer dan 5.000 woningen en 200 elektrische deelauto’s. Door de introductie van deelauto’s zijn veel minder parkeerplaatsen nodig, wat de woningen beter betaalbaar maakt.

Slimme laadinfrastructuur

De energie voor de elektrische deelauto’s wordt opgewekt met zonnepanelen en in een aantal projecten gaat de accu een rol spelen bij de energievoorziening in de wijk. Stilstaande auto’s kunnen als onderdeel van een slimme laadinfrastructuur (een smart grid) overtollige energie opslaan voor later gebruik.

Agenda Stad

De City Deal komt voort uit het interbestuurlijke programma Agenda Stad. Hierin werken steden, Rijksoverheid, de Europese Commissie, maatschappelijke partijen en het bedrijfsleven samen aan het versterken van groei, leefbaarheid en innovatie in het Nederlandse en Europese stedennetwerk.


Organisaties die meedoen aan de City Deal zijn onder meer Syntrus Achmea, Heijmans, BPD, Synchroon, NEPROM, Smart Solar Charging en kennisinstituut ElaadNL.Dit artikel komt uit PARKEER24

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Inschrijven