Project

Dit wordt Zuid-Hollands tweede CO2-negatieve weg

De N470 tussen Delft en Zoetermeer verandert de komende jaren in de duurzaamste weg van Nederland, aldus de provincie Zuid-Holland. Boskalis gaat in opdracht van de provincie de weg vernieuwen en twaalf jaar lang zo onderhouden dat er meer CO2 wordt gecompenseerd dan er vrijkomt. Volgens de ramingen wordt er in die periode ruim 2800 ton CO2 bespaard en is er sprake van een ‘CO2-negatieve weg’.

De werkzaamheden, zoals zand aanbrengen als voorbelasting voor twee rotondes, beginnen in september, eind 2019 moet de weg klaar zijn.

Innovaties

Eén van de innovaties om dit te bereiken is de toepassing van rolweerstandverlagend asfalt, in eerste instantie op twee wegvakken van 500 meter (om te testen hoe het zit met de veiligheid), maar uiteindelijk over de hele lengte van zeventien kilometer. Boskalis verwacht dat de kwaliteit van dit asfalt zodanig is, dat de deklaag gedurende de looptijd van het contract niet hoeft te worden vervangen. De toepassing van adaptief verkeersmanagement door middel van het systeem Imflow van Dynniq voor het aansturen van de VRI’s draagt bij aan een betere doorstroming van het verkeer.

 

De meest zichtbare innovatie wordt een ‘Energywall’ bij Delfgauw: een wand van geluidsschermen met geïntegreerde zonnepanelen en micro-windturbines. De hiermee opgewekte energie wordt geleverd aan het eerste gelijkstroomnetwerk langs de openbare weg en wordt gebruikt voor de openbare verlichting en de VRI’s.


Vroeg in het ontwerpproces is met bewoners en bedrijven uit de buurt gesproken. Dat heeft onder meer het idee opgeleverd om bij twee tunnels in de weg geluidsabsorberende tunnelbekledingen aan te brengen van houtvezelbeton en olifantengras. Dat levert naar verwachting een geluidsreductie van 3 dB op.

Aanbesteding

De aanbesteding is verlopen in de vorm van een concurrentiegerichte dialoog. Zowel de provincie als Boskalis zijn over deze manier van werken te spreken. De dialoog heeft betere aanbiedingen opgeleverd dan vooraf was verwacht, vertelt projectleider Sander van Vliet van de provincie. "In plaats van de verwachte CO2-neutrale weg met 100 procent compensatie is er een CO2-negatieve weg met 150 procent compensatie uitgekomen." Als leerpunt noemt hij dat het proces veel meer tijd heeft gekost dan was verwacht, onder meer doordat er een extra dialoogronde nodig bleek te zijn.

 

Ook Niek Klinkenberg, tendermanager bij Boskalis, is tevreden. "In zo’n dialoog ontstaat er meer diepgang en meer kwaliteit aan beide kanten. Je kunt het met elkaar over de bedoeling van bepaalde eisen hebben, zodat er meer duidelijkheid ontstaat."


De aanbesteding van de N470 is het tweede infrastructurele project van de provincie Zuid-Holland waarmee op de carbon footprint wordt gecompenseerd. Eind 2017 was de N211 aan de beurt, waar met 21 innovaties een CO2-negatieve weg was gerealiseerd.

Kosten

Door alle vernieuwingen aan der N470 vallen de kosten tien tot vijftien procent hoger uit dan bij een normale wegvernieuwing. De meerkosten betaalt Zuid-Holland uit een speciaal budget voor energietransitie. De provincie ziet de N470 als het begin en heeft grote ambities op dit gebied voor de circa 500 kilometer weg en de 80 bruggen onder haar beheer. De provincie accepteert het risico dat sommige vernieuwingen, zoals de windturbines, niet aan de verwachtingen voldoen. ‘We steken hiermee onze nek uit en we accepteren dat er wel eens wat fout kan gaan,’ stelt Petrouchka den Dunnen, hoofd infrastructuur van de provincie.

 

Door Maurits van den Toorn

Deel dit artikel