Product

VIP-behandeling voor wegbeheerders

Steeds meer wegbeheerders willen reistijdinformatie en verkeersstromen in kaart brengen om een adequaat verkeersbeleid te realiseren. Dit gebeurt vaak met camerasystemen, maar die zijn duur in aanschaf en onderhoud. Peek Traffic presenteert een nieuw VIP-systeem, met Enschede als primeur.

VIP-behandeling voor wegbeheerders

 

Gedetailleerde inventarisatie


Met dit innovatieve VIP-systeem zijn voertuigbewegingen en reistijden volledig anoniem, goedkoop en op een betrouwbare en gedetailleerde manier te inventariseren. De primeur van VIP zal in Enschede plaatsvinden. Daarbij worden op grote borden langs de A35 de actuele reistijden via verschillende invalsroutes naar het centrum getoond. Op basis van deze informatie is de voertuigbestuurder beter in staat om de voor hem zo gunstig mogelijke route te kiezen en wordt de bestaande wegcapaciteit in Enschede in de spitsuren beter benut. Een betere benutting van de wegcapaciteit sluit aan bij de mobiliteitsdoelstelling van de gemeente Enschede en de Regio Twente. De Regio Twente subsidieert in de aanlegkosten van dit systeem.

Vehicle Inductive Profile


VIP staat voor Vehicle Inductive Profile. Het systeem maakt voertuigprofielen op basis van bestaande inductieve lussen in de weg. Door het magnetische veld dat voertuigen afgeven met elkaar te vergelijken, matcht VIP de waarnemingen die op verschillende locaties worden gedaan. Zo berekent het systeem geheel automatisch reistijden, voertuigbewegingen en verkeersstromen.

Grote voordelen


De VIP-toepassing levert grote voordelen op. Zo is de anonimiteit van de voertuigen gewaarborgd. Ook functioneert het systeem onder alle weersomstandigheden, wat het betrouwbaar maakt. Bovendien is de toepassing kostenbesparend omdat het gebruik maakt van detectielussen, die al eerder onder het wegdek zijn aangebracht. De VIP-technologie maakt deel uit van een totaalpakket van hightech mobiliteitsoplossingen van Peek Traffic en kan in elke verkeersregelautomaat van Peek worden geïntegreerd.
 

Terug naar overzicht producten >>>

 

 

Deel dit artikel