Product

Eerste lichting parkeermanagers geslaagd

Op 14 september 2012 reikte Bo Boormans, directeur van DTV Consultants, de diploma’s uit aan de eerste lichting  parkeermanagers. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Spoorwegmuseum te Utrecht werden de inzet en prestaties van een tiental geslaagden beloond met een diploma.

Eerste lichting parkeermanagers geslaagd

Tweede lichting

Inmiddels is een tweede lichting van negen enthousiaste studenten gestart met de éénjarige Post-hbo opleiding Parkeermanager. Net als vorig jaar een uiterst gemêleerde groep studenten werkzaam bij gemeenten en parkeerexploitanten in uiteenlopende functies, allemaal op het gebied van het managen van parkeervraagstukken.

Beroepssituaties

Tijdens de opleiding gaan de studenten aan de slag met alle beroepssituaties die zij als parkeermanager in de praktijk tegenkomen. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het maken van een parkeerbeleidsplanning, een parkeerbalans en een risicoanalyse of het beoordelen van een ontwerp van een parkeergarage.  

Ervaringen van huidige studenten

Student Tjeerd Velders, gemeente Nieuwegein: “Het is tot nu toe een opleiding die heel goed aansluit bij de dagelijkse praktijk. Qua werkbelasting is het goed te doen en docenten geven les met zichtbaar plezier. Iedereen is leergierig. Je moet echt in groepjes aan de slag met collega’s waardoor een groepsgevoel ontstaat.” Gerard Knot van Parkeerservice is eveneens positief over de opleiding: “Het hele pakket  van het begin van de planvorming tot en met uitvoering en nazorg komt aan bod, vergezeld van een hoop expertise uit de praktijk. Fijn dat de docenten net wandelende encyclopedieën zijn met parate kennis. Wat we tot nu toe hebben geleerd kan ik direct in mijn werk toepassen. En ik heb ook al gebruik gemaakt van mijn nieuwe netwerk dat tijdens de opleiding is ontstaan.”

Nieuw: cursus Coördinator Parkeerbeheer

Ook een 10-daagse cursus Coördinator Parkeerbeheer staat inmiddels in de steigers. Deze biedt DTV Consultants aan in het voorjaar van 2013. De coördinator parkeerbeheer ondersteunt bij het vormgeven en operationaliseren van parkeerbeleid. Daarnaast coördineert hij uitvoering, handhaving en beheer tussen en binnen afdelingen en organisaties, zowel in- als extern. Tijdens de cursus verwerft u de kennis en vaardigheden die nodig zijn om de dagelijkse aansturing van het operationeel parkeerbeheer goed vorm te geven. Daarnaast leert u de vertaalslag te maken van beleid naar het dagelijks beheer.

Deel dit artikel