Product

Verkeerseducatie met Dick Bruna

‘Leer in het Verkeer’ is een nieuw verkeerseducatief lespakket voor de jongste verkeersdeelnemers tot 6 jaar. Het lespakket is gebaseerd op nieuwe herkenbare illustraties van Dick Bruna.

Verkeerseducatie met Dick Bruna

{igallery 40}

Verkeerseducatie met Dick Bruna

‘Leer in het Verkeer’ is een nieuw verkeerseducatief lespakket voor de jongste verkeersdeelnemers tot 6 jaar. Het lespakket is gebaseerd op nieuwe herkenbare illustraties van Dick Bruna.

Speelse verkeerseducatie


In april en mei 2010 wordt in opdracht van het Stadsgewest Haaglanden op een aantal basisscholen en kinderopvangcentra in de gemeenten Delft en Westland een pilot gedraaid met dit nieuwe lespakket. Het lespakket is gebaseerd op nieuwe, herkenbare illustraties van Dick Bruna. ‘Leer in het Verkeer’ biedt peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en scholen een programma waarin kinderen, spelenderwijs, door middel van voorlezen, vertellen, praten, zingen, knutselen, spelen en oefenen worden voorbereid op het deelnemen aan het verkeer.


Samen oefenen


Het lespakket bestaat uit een educatieve handleiding en leermiddelen. De leermiddelen op straat, in de vorm van lesborden en stoeptegels, ondersteunen de oefeningen die de kinderen op school en kinderopvangcentrum krijgen aangeboden. Deze materialen worden voornamelijk toegepast in de schoolomgeving of langs de belangrijkste school – thuis routes. Met het programma ‘Leer in het Verkeer’ leren de kinderen, samen met ouders, leidsters en leerkrachten, op jonge leeftijd en op een natuurlijke en leuke manier zich veilig te gedragen in het verkeer: jong geleerd is oud gedaan.


Vervolg van het lespakket


Een belangrijk onderdeel van de pilot is de evaluatie. Deze vindt plaats onder zowel de leerkrachten, leidsters en de gemeentelijke wegbeheerders. Na de evaluatie besluit Stadsgewest Haaglanden of de inzet van het lespakket eventueel een vervolg krijgt in de regio. Leer in het Verkeer is door GreenLight Company uit Den Haag, in samenwerking met twee onderwijsbegeleidingsdiensten, ontwikkeld.

Terug naar overzicht producten >>>

 

Deel dit artikel