Product

Vialis levert eerste slimme regeling in iVRI

In samenwerking met de gemeente Apeldoorn heeft Vialis een slimme regeling in het intelligente verkeerslicht (iVRI) opgeleverd. Deze locatie in Apeldoorn heeft vanaf heden de gevraagde gebruikerstoepassing volgens de open standaarden, die vastgesteld zijn in het Partnership Talking Traffic.

In het Proof of Concept kunnen wegbeheerders op meerdere locaties nieuwe verkeerslichten van verschillende leveranciers op straat in gebruik nemen. De ketenpartners van het Partnership Talking Traffic kunnen nu in Apeldoorn hun diensten gaan testen op de iVRI van Vialis.


De iVRI's staan op de kruispunten Hofveld – Ravenweg en de Arnhemseweg – Aluminiumweg in Apeldoorn. Op deze locaties wordt de komende weken de volledige keten getest in samenwerking met andere partijen vanuit het Partnership Talking Traffic om er zeker van te zijn dat alle informatie die straks aan verkeersdeelnemers getoond wordt, ook voldoet aan de afgesproken eisen.

Partnership Talking Traffic

De introductie van iVRI's vormt een belangrijk onderdeel van het Partnership Talking Traffic. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en regionale overheden investeren en werken hierin samen met circa twintig marktpartijen aan de ontwikkeling en uitrol van nieuwe verkeerstoepassingen. Het zijn partijen uit de verkeersindustrie, telecom- en internetsector en automotive partijen. Beschikbaarheid van data, gebruik van bestaande telecomnetwerken en voortdurende connectiviteit van weggebruikers, zijn de belangrijkste pijlers van deze ontwikkeling.

Doelstelling 

Doel is om begin 2018 weggebruikers continu te begeleiden met nieuwe diensten en hen te ondersteunen met op maat gesneden, realtime adviezen: van maximumsnelheden, informatie over incidenten en wegwerkzaamheden tot een vrije parkeerplaats nabij de bestemming. Weggebruikers kijken daarmee als het ware ‘verder dan de voorruit’ en spelen zo beter in op de veranderende omstandigheden op hun route.

 

Voor wegbeheerders bieden iVRI's tal van mogelijkheden om verkeersstromen in hun stad of regio te optimaliseren. Zo is de iVRI in staat om aankomend verkeer, bijvoorbeeld fietsers of zwaar vrachtverkeer, te ‘herkennen’ en prioriteit te geven boven andere soorten verkeer. En dat komt niet alleen de verkeersveiligheid en doorstroming ten goede. Ook vanuit het oogpunt van duurzaamheid en leefbaarheid zetten we hiermee een belangrijke stap vooruit.

Deel dit artikel