Product

Webtool helpt wegbeheerders bij bepalen oversteekvoorziening

Voetgangers zijn een kwetsbare groep in het verkeer. In 2017 vielen in Nederland 58 verkeersdoden onder voetgangers te betreuren. Een veelvoud hiervan raakt jaarlijks ernstig gewond. Het meeste risico lopen voetgangers tijdens het oversteken. Om wegbeheerders te helpen bij het maken van weloverwogen keuzes ten aanzien van het soort oversteekvoorziening voor voetgangers, ontwikkelden het CROW en DTV Consultants een nieuw instrumentarium: de Oversteekwijzer.

De Oversteekwijzer is een webtool die wegbeheerders, aan de hand van een aantal eenvoudige stappen, helpt om het juiste type oversteekvoorziening te selecteren. De zes te onderscheiden typen zijn:

 • Ongelijkvloerse oversteek
 • Verkeerslicht of Geregelde oversteekplaats (GOP) 
 • Voorrang: Zebrapad
 • Geen voorrang: Oversteekvoorziening, maar geen zebrapad
 • Geen voorziening: Oversteken mogelijk zonder voorziening
 • Ongewenst: Oversteken niet mogelijk (ontmoedigen)

De belangrijkste aspecten die de keuze voor een bepaald type oversteekvoorziening bepalen, zijn:

 • Wegvak of kruispunt
 • Afstand tot kruispunt (indien wegvak)
 • Maximumsnelheid gemotoriseerd verkeer
 • Intensiteit gemotoriseerd verkeer
 • Intensiteit voetgangers, inclusief kwetsbare doelgroepen 
 • Aanwezigheid en voorrang van parallelle fietsoversteek

Nu beschikbaar via CROW

De Oversteekwijzer is tot stand gekomen in samenwerking met een projectgroep, waarin verschillende wegbeheerders zitting hadden. De webtool is beschikbaar in de digitale CROW-kennismodule Wegontwerp Bibeko met ASVV.

Bestaande zebrapaden evalueren

Wegbeheerders kunnen ook inzoomen op bestaande zebrapaden. In opdracht van de gemeente Den Haag heeft DTV Consultants de verkeersveiligheid van de zebrapaden op alle 50km-wegen in het stadsdeel Escamp onderzocht. De gemeente wilde weten of de inrichting van de aanwezige zebrapaden voldoet aan de daaraan gestelde richtlijnen. Van elk zebrapad is een uitgebreide lijst kenmerken vastgelegd. Denk aan zichtbaarheid van de strepen, de aanwezigheid van straatverlichting en zicht belemmerende elementen.

Duidelijk overzicht van verbeterpunten

Daarnaast hebben de onderzoekers van elk zebrapad vanuit alle richtingen foto’s gemaakt. Naast een overall overzicht, is op basis van deze informatie van elk zebrapad een factsheet opgesteld. Hierop staat een overzicht van de kenmerken van het zebrapad en een foto van de oversteekplaats. Dit geeft de gemeente een duidelijk overzicht van de verbeterpunten.

 

Deze ‘zebrascan’ is ook verkrijgbaar voor andere wegbeheerders. Ook aan de slag met het verbeteren van uw oversteekvoorzieningen? DTV Consultants helpt u graag op weg. 

Deel dit artikel