Nieuws

Beste busvervoer wederom in provincie Noord-Holland

De reizigers in provincie Noord-Holland beoordeelden het openbaar vervoer in 2015 met een 7,7. Daarmee heeft de provincie de hoogste score van Nederland behaald. Jaarlijks wordt met een grootschalig en landelijk klanttevredenheidsonderzoek de reizigerswaardering gemeten. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Kennisplatvorm Verkeer en Vervoer

Uit het OV jaarverslag 2015, over de ontwikkeling van het openbaar vervoer in Noord-Holland, blijkt ook dat het aanbod van het openbaar vervoer het afgelopen jaar nog beter aansluit op de vraag van de reizigers. Dit zorgde voor een toename in het aantal reizigers. Hiermee realiseert de provincie een van de belangrijkste doelstellingen uit de provinciale ‘Visie Openbaar Vervoer 2020’.

 

Volgens dienstregeling

In alle drie de concessiegebieden (Gooi en Vechtstreek, Haarlem/IJmond, Noord-Holland Noord) rijdt meer dan 85 procent van de bussen op tijd. Dit betekent dat de bus niet meer dan 60 seconden te vroeg is vertrokken of minder dan 180 seconden te laat vertrok ten opzichte van de dienstregeling.


Vertraging en het missen van een aansluiting zijn voor busreizigers een bron van ergernis. In enkele gevallen wordt dit veroorzaakt door knelpunten in de route. De provincie Noord-Holland heeft daarom concrete afspreken gemaakt met wegbeheerders over het oplossen van deze knelpunten. Dit moet er voor zorgen dat bussen volgens dienstregeling kunnen rijden.


Gevoel van veiligheid

Bij het jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek is de reizigers ook gevraagd hoe veilig zij zich voelen in het openbaar vervoer. Ondanks een stijging van het aantal geregistreerde incidenten in 2015 voelen de reizigers in Noord-Holland zich veilig in het openbaar vervoer.


In de concessiegebieden binnen de provincie Noord-Holland zijn er in 2015 in totaal 364 incidenten geregistreerd. Dat is een stijging van 14 procent ten opzichte van 2014. In 59 van de gevallen ging het om een melding van een kapotte ruit van een bushokje of een vernieling aan een haltepaal. 157 gevallen hadden te maken met een overtreding van de huisregels in en om de bus zoals het leggen van voeten op bank.

 

Buurtbussen

In regio’s waar er te weinig reizigers zijn voor regulier busvervoer, vormen buurtbussen een belangrijke aanvulling op het openbaar vervoernetwerk. In 2015 reden er in 11 regio’s buurtbussen. Vrijwilligers uit de desbetreffende regio’s runnen de buurtbussen en ontvangen jaarlijks subsidie van de provincie. Voor buurtbussen geldt dat ze moeten voldoen aan een minimum van 400 reizigers per maand, per bus. Alle buurtbussen voldeden aan deze norm.

Deel dit artikel