Richtlijn ontruimingstijden VRI’s geactualiseerd

Nieuws
{"Ontwerp-Advies-Onderzoek":"CROW"}

Te korte of te lange ontruimingstijden leiden tot verkeersonveilige situaties. De nieuwe CROW-publicatie ‘Richtlijn ontruimingstijden verkeersregelinstallaties 2013’ biedt wegbeheerders de meest actuele inzichten. ...

Lees meer

Basisscholen krijgen VerkeersveiligheidsLabel

Nieuws
[]

Elf Brabantse basisscholen krijgen het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL). Dat betekent dat 636 van de 797 deelnemende scholen het label voeren. ...

Lees meer

Havens moeten flexibeler worden

Nieuws
[]

Havens moet flexibeler worden, zodat volgende generaties ze naar behoefte kunnen aanpassen. Dat is het dringende advies van Poonam Taneja, promovendus aan de TU Delft. ...

Lees meer

Nieuwe kijk op Parkeernormen

Nieuws
{"Leverancier":"Spark BV"}

Donderdag 7 maart vond de bijeenkomst Parkeernormen plaats in Utrecht. Eerst benutten, dan bouwen lijkt het nieuwe credo. Juridische, verkeerskundige, ruimtelijke en financieel/organisatorische vraagstukken moeten ...

Lees meer

Herziene NEN 2443

Nieuws
[]

Parkeergarages en parkeerterreinen zijn een belangrijk onderdeel in steden en in de bebouwing van Nederland. Met NEN 2443 wordt een duidelijke invulling gegeven aan de ...

Lees meer

Wachtpaal annex startblok voor fietsers

Product
{"Ontwerp-Advies-Onderzoek":"Goudappel Coffeng"}

Het idee van Goudappel Coffeng voor de wachtpaal voor fietsers, wordt door de Zweedse leverancier Nola op de markt gebracht. Het 'startblok' zorgt dat herstarten ...

Lees meer

Vakdebat verkeerskunde: ‘op weg naar gouden tijden’

Nieuws
[]

Vakdebat verkeerskunde: ‘op weg naar gouden tijden’ De vakbladen Verkeerskunde en Verkeer in Beeld hebben op dinsdag 12 maart het Vakdebat verkeerskunde georganiseerd om de ...

Lees meer

Groen en fietsparkeren

Product
[]

Het creëren van een gezonde en groene omgeving en het stimuleren van fietsgebruik. Aan dit uitgangspunt hebben Loohorst Landscaping en Wheelylift.com gezamenlijk invulling gegeven door ...

Lees meer

Minder Hinder Widget om verkeershinder te voorkomen

Nieuws
[]

De Katerdijk, een belangrijke toegangsweg naar het centrum van Zwolle, wordt momenteel ingrijpend veranderd. Om de hinder te beperken is een Minder Hinder Widget (webapplicatie) ontwikkeld ...

Lees meer

'Vooruit in de spits' boekt resultaat

Nieuws
[]

Afgelopen jaar realiseerde de serious game bij 82% van de bijna 1200 deelnemers een positief effect op hun houding ten opzichte van slim reizen en ...

Lees meer

Bedrijfsleven vraagt Overijssel visie logistiek

Nieuws
[]

Logistiek verdient een prominentere plaats op de provinciale agenda. Vervoer van goederen is een van de fundamenten van de totale regionale economie en daarmee dus ...

Lees meer

Almere: stel uitbreiding A6 niet uit

Nieuws
{"Opdrachtgever":"Gemeente Almere"}

Almere doet een dringend beroep op minister Melanie Schultz (Infrastructuur) om de verdubbeling van de snelweg A6 niet uit te stellen. Anders zal de Floriade ...

Lees meer

Whitepaper: Kansen in duurzaamheid

Nieuws
{"Leverancier":"Schmit Parkeersystemen"}

Schmit Parkeersystemen onderzocht of de milieubelasting kan verminderen door een parkeerverwijssysteem in een parkeergarage. Deze whitepaper verschaft inzicht in hoe de totale milieubelasting van een ...

Lees meer

ProRail meet reizigersstromen via mobieltje

Nieuws
[]

ProRail gaat de reizigerstromen op station Groningen acht weken lang meten via de mobiele telefoons van reizigers. Met deze gegevens worden de voorkeuren voor looproutes ...

Lees meer

Verminderen autogebruik onder werknemers

Nieuws
[]

Professor Jos van Ommeren (Vrije Universiteit Amsterdam) komt in zijn DBR-synthesestudie tot de conclusie dat om daadwerkelijk het autogebruik terug te dringen en de bereikbaarheid ...

Lees meer

Onderzoek: verbreding A27 niet nodig

Nieuws
[]

Om meer verkeer op dezelfde wegbreedte te verwerken, worden rijstroken versmald, verdwijnt de vluchtstrook en gaat de maximumsnelheid omlaag van 120 naar 100 kilometer per ...

Lees meer

Nieuwe mijlpaal spoorkruisingen in Bunnik

Nieuws
[]

ProRail, de gemeente Bunnik en de Provincie Utrecht werken samen aan een veilige verkeerssituatie en goede doorstroming van het verkeer bij het station Bunnik. In ...

Lees meer

Enschede onderzoekt verwarmd fietspad

Nieuws
[]

De gemeente Enschede wil dit jaar beginnen met de aanleg van een fietspad langs de Zuid Esmarkerrondweg. Onderzocht wordt nog of dit nieuwe fietspad in ...

Lees meer

Keurmerk parkeervastgoed stap dichterbij

Nieuws
[]

Een gemêleerde afvaardiging van producenten, exploitanten, adviseurs en lokale overheid kwam onlangs samen bij de Dutch Green Building Council (DGBC) om de randvoorwaarden voor de ...

Lees meer

Schultz kende Fyra-problemen niet

Nieuws
[]

Minister Schultz van Haegen was niet op de hoogte van problemen met de Fyra op het moment dat ze de portefeuille spoor overdroeg aan staatssecretaris ...

Lees meer