Betere doorstroming door stadsbrug Nijmegen

Nieuws
{"Leverancier":"Ziut"}

Een betere doorstroming, een strakke planning en zo min mogelijk overlast door de werkzaamheden. Dat is de uitdaging bij het bouwen van de nieuwe stadsbrug ...

Lees meer

Verkeersmanagement: een mensenzaak?

Nieuws
[]

In Verkeer in Beeld nummer 2 stelt Karel Brookhuis van de RUG dat verkeersmanagement een mensenzaak is. Belangrijkste boodschap: voor effectief verkeersmanagement is het noodzakelijk ...

Lees meer

Minder Hinder Widget Zwolle

Nieuws
[]

Na lancering van de Zwols - Kamperse Minder Hinder Widget op 9 maart hebben meer dan 1.400 unieke gebruikers de webapp geraadpleegd om actuele informatie ...

Lees meer

Veel winst haalbaar terugdringen bermongevallen

Nieuws
[]

Ondanks alle maatregelen die de afgelopen jaren al genomen zijn om de inrichting van bermen veiliger te maken, valt er nog veel winst te behalen. ...

Lees meer

‘Safety deals’ voor verkeersveiliger gedrag

Nieuws
{"Ontwerp-Advies-Onderzoek":"Goudappel Coffeng BV"}

Goudappel Coffeng heeft een nieuw concept geïntroduceerd om de verkeersveiligheid te vergroten. Het gaat om ‘safety deals’: afspraken die deelnemers in het verkeer met zichzelf ...

Lees meer

Veilig fietsen is ook goed zien

Nieuws
{"Ontwerp-Advies-Onderzoek":"Fietsersbond"}

Een goed gehoor en zicht zijn erg belangrijk om als fietser veilig je weg in het verkeer te vinden. Daarom bundelen Specsavers en de Fietsersbond ...

Lees meer

Trein Zwolle-Enschede eind 2014 bij provincie

Nieuws
[]

Provinciale Staten zijn akkoord met de decentralisatie van de treindienst Zwolle-Enschede van het Rijk naar de provincie. Daarnaast zijn ze ook voorstander van een nader ...

Lees meer

6 miljoen extra voor doorstroming busverkeer

Nieuws
[]

De provincie blijft zich inzetten voor een betere doorstroming van het busverkeer in Noord-Holland. Het stelt € 6 miljoen beschikbaar aan gemeenten om knelpunten voor ...

Lees meer

Bijna helft verkeersslachtoffers op kruising

Nieuws
[]

Bijna de helft van de ongelukken in het verkeer waarbij slachtoffers vallen vindt plaats op een kruising. Dat blijkt uit een onderzoek van RTL Nieuws ...

Lees meer

Naamswijziging Peek Traffic

Nieuws
{"Leverancier":"Imtech Infra"}

Imtech maakt bekend dat met ingang van 15 april de naam van Peek Traffic wordt gewijzigd in Imtech Traffic & Infra. ...

Lees meer

ParkeerTalks: reuring op de beursvloer

Nieuws
[]

Drie dagen lang bood de stand van Acquire Publishing op de ParkeerVak het decor voor intieme en informele kenniscafés. Diverse vooraanstaande organisaties hielden een krachtige ...

Lees meer

Parkeerbehoefte bepalen bij nieuwbouw

Nieuws
{"Ontwerp-Advies-Onderzoek":"ECORYS Nederland BV","Leverancier":"Spark BV"}

Hoe de behoefte aan parkeerplaatsen te bepalen, is een vraag die bij nagenoeg elk nieuwbouwproject aan de orde komt. Parkeernormen vormen vaak het vertrekpunt bij ...

Lees meer

Eindhalte tram Utrecht logistieke puzzel

Nieuws
[]

Het is op het oog een eenvoudige operatie. Tussen donderdagavond 18 en maandagochtend 22 april wordt de eindhalte van de sneltram op Utrecht Centraal verplaatst ...

Lees meer

Pilot nauwkeuriger informeren bij wegwerkzaamheden

Nieuws
{"Ontwerp-Advies-Onderzoek":"NDW "}

Wegbeheerders, aannemers, aanbieders van verkeersinformatie en NDW hebben in Noord-Holland ervaring opgedaan met het winnen en distribueren van real-time gegevens over wegwerkzaamheden. Hierdoor kunnen weggebruikers exact ...

Lees meer

Introductie Nationale Bewegwijzeringsdienst

Nieuws
[]

Op 2 april startte de Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd). De NBd zorgt voor uniforme bewegwijzering op alle wegen in ons land. Dat geeft de weggebruiker duidelijkheid. ...

Lees meer

Utrecht gaat switchparken onderzoeken

Nieuws
[]

De gemeente Utrecht gaat onderzoeken of bedrijven hun lege parkeerplaatsen tegen betaling aan bezoekers van de stad ter beschikking kunnen stellen. Het college nam dit ...

Lees meer

Speciaal busabonnement Brabant

Nieuws
[]

Zestien- en zeventienjarigen kunnen vanaf maandag 8 april met een speciaal abonnement op werkdagen voordelig reizen in de Brabantse bussen van Arriva, Veolia Transport en ...

Lees meer

Minister Schultz wil mobiliteitsbudgetten stimuleren

Nieuws
{"Ontwerp-Advies-Onderzoek":"Netwerk Slim Werken Slim Reizen"}

Minister Schultz van Haegen wil de toepassing van mobiliteitsbudgetten stimuleren. Dat heeft ze 27 maart bekendgemaakt tijdens de presentatie van het rapport ‘Slim reisbeleid in ...

Lees meer

Snelheidsbeperkingen, gek word je ervan

Blog
{"Ontwerp-Advies-Onderzoek":"Movinnio"}

Op de snelweg ben ik ondertussen meer gericht op snelheidsbeperkingen dan op mijn medeweggebruikers. Iedere 500 meter een bord dat zomaar iedere keer anders kan ...

Lees meer

Nieuwe inzichten in publiek private samenwerking

Nieuws
{"Leverancier":"Advier BV"}

Binnen het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu ligt de nadruk steeds meer op de rol van private initiatieven. Daarom organiseerde ...

Lees meer