Nieuws

Grote zorgen verdubbeling Flevospoor

Flevospoor onder druk De verdubbeling van de Flevospoorlijn staat ernstig onder druk. Door een tekort van ongeveer tachtig miljoen, dat nodig is voor geluidswallen en keringen op het spoortraject Schiphol-Lelystad, loopt het openbaar vervoersproject enorme vertraging op.

Grote zorgen verdubbeling Flevospoor

 

Op dit moment gaat het al om een half jaar. Wethouder van Almere Adri Duivesteijn maakt zich grote zorgen aangezien in 2013 de Hanzelijn in gebruik wordt genomen, waardoor de druk op de Flevospoorlijn toe zal nemen. \"Er ligt een heel groot probleem\", aldus Duivesteijn. \"En het lijkt niet snel opgelost. Zo'n groot tekort betekent dat de Rijksoverheid het project niet kan uitvoeren en dat is een groot risico voor Almere.\"

Hanzelijn


ProRail bouwt sinds 2007 aan de Hanzelijn, een spoorlijn tussen Lelystad en Zwolle die een treinreis tussen beide steden binnen een half uur mogelijk moet maken. Zodra de Hanzelijn klaar is, naar verwachting eind 2010, gaan meer treinen van het spoor gebruik maken, waardoor op vier punten het spoor in Almere verdubbeld moet worden. \"Er moet een aantal mogelijkheden zijn voor treinen om elkaar in te halen. Anders moet de sneltrein straks wachten op een stoptrein en stagneert het normale treinverkeer. Een half jaar vertraging betekent dat de problemen voor Almere een half jaar lang alleen maar groter worden.\"

Geluidsmaatregelen


De investering in geluidsmaatregelen bij de Oostvaardersplassen zou alleen al zestig miljoen euro bedragen. \"Dit omdat onze grote vriendelijke grazers niet gestoord mogen worden\", verklaart de wethouder enigszins cynisch. Duivesteijn dringt er bij het Rijk op aan dat er snel een beslissing moet worden genomen over extra geld.

Verantwoordelijkheid ProRail


ProRail, verantwoordelijk voor de uitwerking en uitvoering van de verdubbeling wil, in tegenstelling tot Duivesteijn, niet ingaan op het grote tekort. \"Ieder kwartaal rapporteren wij de voortgang van het project aan het ministerie\", reageert Elles in 't Hout van ProRail. \"Dus als er iets aan de hand is, brengen wij eerst de minister op de hoogte. In april komt de nieuwe rapportage uit.\"

Deel dit artikel