Nieuws

4,4 mio voor eerdere ingebruikname parkeergarage Schelphoek

Eerdere ingebruikname parkeergarage kost 4,4 miljoen De gemeenteraad van Alkmaar heeft aangegeven de parkeergarage Schelphoek zo snel mogelijk in gebruik te willen nemen. Uit de offerte van BAM Vastgoed en de bijstelling van andere aanloopkostenposten, blijkt dat hiervoor 4,4 miljoen euro nodig is.

4,4 mio voor eerdere ingebruikname parkeergarage Schelphoek

Omdat dit bedrag 1,2 miljoen euro hoger is dan het beschikbare krediet, wil het college van B&W dit opnieuw voorleggen aan de gemeenteraad.

Een vroegtijdige ingebruikname houdt in dat de parkeergarage al gebruikt kan worden voordat de woningen, die bovenop de garage komen, klaar zijn. Stemt de gemeenteraad in met het voorstel, dan kan de garage in april 2012 haar deuren openen. Anders wordt het mei 2013.

Afwegingsproces


De kosten van eerdere ingebruikname en ook de bouwrentelasten zijn hoger dan aanvankelijk aangenomen. Hierdoor is het door de gemeenteraad beschikbaar gestelde krediet voor de aanloopkosten niet meer toereikend. Daarnaast ziet het college nog een aantal voor- en nadelen die meegenomen moeten worden in het afwegingsproces.

Positieve ontwikkeling


Zo ontstaat er door het eerder in gebruik nemen van de parkeergarage een mooie en levendige entree tot het gebied. Samen met het woningcomplex ‘De Havenmeester’ en de passantenhaven draagt de parkeergarage bij aan de kwaliteit van de omgeving. Dit heeft een positief effect op de verdere (economische) ontwikkeling van het gebied. Tevens zorgt de parkeergarage voor minder parkeerproblemen tijdens de bouwwerkzaamheden.

Veiligheid


In het voorstel is volgens het college voldoende rekening gehouden met de veiligheid van de voetgangers. Maar op het moment van ingebruikname wordt rondom de parkeergarage nog volop gewerkt. Dit kan, ondanks alle inspanningen, een onveilig gevoel geven. Bezoekers kunnen hierdoor afgeschrikt worden en alsnog een andere parkeerplek zoeken.

Alternatieven


Het college laat het besluit over het eerder in gebruik nemen van de parkeergarage over aan de gemeenteraad. Zij biedt de gemeenteraad daarnaast ook nog een aantal alternatieven aan. Zo kan de gemeente een pendelbus inzetten van en naar het AZ-stadion, waar wel voldoende parkeergelegenheid is. Een ander alternatief is een (gratis) citybus, die op winkeltijden bijvoorbeeld de garages, het station en Overstad aandoet. Deze alternatieven worden verder uitgewerkt als de gemeenteraad hiervoor opdracht geeft.

Besluitvorming


De Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer bespreekt het voorstel waarschijnlijk op 15 of 17 december 2009. De gemeenteraad neemt een besluit op donderdag 14 januari 2010.

 

Deel dit artikel