Nieuws

VNG wil geen nieuwe WRO

Veel grote gemeentelijke projecten lopen vertraging op door een overvloed aan regels, procedures en betrokken partijen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten roept het nieuwe kabinet op om de goede punten uit de Crisis- en herstelwet te verankeren en terughoudend te zijn in het opstellen van nieuwe regels voor ruimtelijke ordening.

VNG wil geen nieuwe WRO

Onderzoek mogelijkheden


De VNG vraagt het rijk een onderzoek te starten waarin alle onbenutte mogelijkheden in het omgevingsrecht worden verkend en gemeenten ondersteuning te bieden om die mogelijkheden toe te passen. Dat kost tijd, maar zal naar verwachting efficiënter zijn dan nieuwe wetgeving of wijzigingen op bestaande wetten te introduceren

Stilstand van projecten


Grote projecten hebben vaak te maken met onaanvaardbare vertragingen. De oorzaken daarvan zijn divers: complexe regelgeving, een opeenstapeling van wijzigingen, onderlinge discussies tussen overheden en bezwaren van betrokkenen in een laat stadium van het project. Al deze factoren zorgen er voor dat gemeenten in een onwerkbare situatie terechtkomen met als gevolg een impasse in de besluitvorming en stilstand van projecten.


Efficiënte besluitprocedure


Om hier een eind aan te maken is het noodzakelijk dat er een compacte en efficiënte besluitprocedure komt. Dat kan door vroeg in het proces te investeren in een principebeslissing waar zowel de politiek als de burgers bij zijn betrokken. Hierop is één keer bezwaar en beroep mogelijk. Daarna komt de uitvoeringsfase. Zo zorg je voor bundeling van de procedures en bied je tegelijkertijd voldoende rechtsbescherming. De Crisis- en herstelwet is op deze uitgangspunten gebaseerd. De VNG wil dat na de evaluatie van deze wet de goede punten daaruit permanent worden verankerd in de wetgeving.


Ingewikkeld genoeg


VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma sprak tijdens een congres van het Nederlands Instituut voor de Bouw: “Wij zoeken het niet in nieuwe regelgeving. Er zijn genoeg wettelijke regelingen die al ingewikkeld genoeg zijn, vooral als je ze in samenhang met elkaar moet gebruiken. Wij zien daarom meer in een beter gebruik van bestaande regelgeving want die biedt vaak voldoende mogelijkheden om problemen op te lossen.”

Terug naar overzicht nieuws >>>

 

Deel dit artikel