Nieuws

Verdubbeling elektrische laadpunten in Rotterdam

Rotterdam heeft een grote aanbesteding voor maximaal 1800 nieuwe laadpunten in de markt gezet, waardoor het aantal laadpunten voor elektrische voertuigen in Rotterdam in 2018 verdubbelt. Door in de aanbesteding de samenwerking aan te gaan met 16 andere gemeenten, krijgt de hele regio een forse uitbreiding van het aantal laadpunten. Dit telt op naar ongeveer 4000 extra laadpunten voor in het hele gebied.

In de Koersnota schone lucht 2015 – 2018 staat een aantal noodzakelijke maatregelen om de luchtkwaliteit in en om Rotterdam te verbeteren. Eén daarvan is het stimuleren van het gebruik van elektrisch vervoer. 


50 tot 80 aanvragen per maand

Door het toenemend aantal elektrische auto’s wordt de vraag naar laadpalen steeds groter. Maandelijks komen tussen de 50 en 80 aanvragen binnen voor een laadpunt. Met een nieuwe omvangrijke aanbesteding gaat Rotterdam voor een ruime verdubbeling van het aantal openbare laadpunten in 2018. 


Momenteel zijn er ongeveer 1400 openbare laadpunten geplaatst of in voorbereiding; dit zijn 700 laadpalen, aangezien iedere laadpaal 2 oplaadpunten heeft. Daarnaast staan er 500 private laadpunten bij bewoners en op gemeentelijke terreinen. Daarmee zijn er nu ruim 1900 laadpunten binnen Rotterdam. De inschatting is dat er tot eind 2018 ongeveer 1800 laadpunten extra nodig zijn.

 

17 gemeenten

Bij de aanbesteding kiest Rotterdam voor een samenwerking met diverse gemeenten binnen de metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), en ook Gouda lift hierin mee. In totaal doen 17 gemeenten mee. Naar verwachting worden met deze aanbesteding maximaal 4000 extra laadpunten voor de elektrische rijders gerealiseerd.


Met deze aanbesteding hoeft elke gemeente niet afzonderlijk aan te besteden. Voor gebruikers leidt dit alles naar verwachting tot een lagere prijs en komt er meer eenduidigheid i n tarief en manier van aanvragen van een laadpaal. Het is voor het eerst dat op deze grote schaal een aanbesteding voor laadinfrastructuur in de markt wordt gezet.


Proeftuin

Binnen de nieuwe aanbesteding ligt de focus niet meer alleen op het plaatsen van palen, maar op het zo optimaal mogelijk benutten van het netwerk. Er moet meer maatwerk worden geleverd, omdat de exploitant in deze aanbesteding de specifieke laadplek beter dan voorheen inricht in relatie tot de omgeving.


Daarnaast kent de markt voor elektrisch rijden grote ontwikkelingen. Naast de laadpalen waar gebruik wordt gemaakt van duurzame energie komen ook andere vormen van laden steeds meer in beeld. Rotterdam wil zich profileren als proeftuin voor het experimenteren met nieuwe vormen van laden zoals inductie. Deze aanbesteding biedt ook ruimte voor innovatieve pilots.


Medio augustus zal de aanbesteding afgerond zijn en brengen de gemeente en de metropoolregio de winnende marktpartij naar buiten.

Deel dit artikel