Nieuws

Nieuwe stap in ontwikkeling Smart Mobility

Het eerste prototype van SimSmartMobility is vrijdag 27 januari tijdens het #SmartTogether festival gelanceerd door Connecting Mobility, TNO en TUDelft. Tijdens de lancering hebben nog eens 19 bedrijven en overheden zich aangesloten bij het initiatief, waarmee de doorontwikkeling van het platform een feit lijkt. Dit initiatief is wereldwijd uniek.

De drie initiatiefnemers ontwikkelden het afgelopen half jaar een simulatieplatform, waarin twee Smart Mobility diensten geprogrammeerd staan die de bereikbaarheids-, leefbaarheids- en veiligheidseffecten van innovatieve mobiliteitsoplossingen simuleren. “Met SimSmartMobility rekenen we heel veel verschillende scenario’s door in de toepassing van maatregelen en diensten”, aldus Leo Kusters van TNO, “Zo worden concrete verkeerseffecten zichtbaar en dat geeft inzicht in goed gefundeerde handelingsalternatieven in de dagelijkse realiteit”.

Nederland koploper

Wetenschappelijk gefundeerde simulatiemodellen staan aan de basis van de simulaties, aangevuld met praktijkkennis uit Smart Mobility projecten en pilots. Met de ontwikkeling van SimSmartMobility willen de partijen een bijdrage leveren aan de versnelling van de ontwikkeling van Smart Mobility-diensten en -producten én aan de positie van Nederland als koploper. Volgens de deelnemers helpt het simuleren van Smart Mobility diensten om sneller en gerichter te leren in praktijkproeven.

Doorontwikkeling

In het prototype zijn twee Smart Mobility diensten geprogrammeerd, maar dat is pas het begin. De komende tijd willen de partijen nieuwe diensten toevoegen, nieuwe modellen koppelen en werken aan de presentatie. Vragende deelnemende organisaties hebben toegezegd mobiliteitsvragen in te brengen, waarop simulaties kunnen worden uitgevoerd. De gesimuleerde diensten worden vervolgens ook beschikbaar voor andere vraagstellers.

Deelnemers

De deelnemende bedrijven en overheden zijn: Antea Group B.V, Automotive NL B.V., Advin B.V., BEREIK!, DAT.Mobility B.V., DTV Consultants, Dynniq Nederland B.V., Goudappel Coffeng B.V., MAP traffic management, Movares, Provincie Noord-Holland, Provincie Noord-Brabant,  Royal Haskoning DHV, Rijkswaterstaat, Studio Bereikbaar, Sweco Nederland B.V., TASS International Mobility Center B.V., TSS en Witteveen+Bos.

Deel dit artikel