Nieuws

Werkzaamheden Haak om Leeuwarden hervat

In opdracht van Rijkswaterstaat  pakt de aannemer de eind maart stilgelegde werkzaamheden aan de Haak om Leeuwarden weer op. Dit is mogelijk geworden nu het ministerie van EL&I  hiervoor ontheffing heeft verleend.

Werkzaamheden Haak om Leeuwarden hervat

Stil gelegd


Na de tussenuitspraak van de Raad van State op 21 maart over de ontheffing Flora en Faunawet is een deel van de werkzaamheden stil gelegd. Het betrof werk dat raakt aan  een aantal beschermde  diersoorten waarvan Raad van State aangegeven heeft dat de Ontheffing aangepast moet worden. Het ministerie van EL&I kreeg van de Raad van State acht weken de tijd om dit te repareren.  
 

Modderkruiper


Vorige week heeft EL&I  de aangepaste ontheffing verleend om te mogen werken in het leefgebied van de kleine modderkruiper en bittervoorn. Dit is aanleiding voor Rijkswaterstaat om de werkzaamheden te hervatten. Concreet betekent dit dat sloten weer gedempt kunnen worden en er waar nodig nog ecologisch gevist wordt. Allerlei werkzaamheden zoals het spuiten van zand, het tijdelijk verleggen van de rijksweg bij Werpsterhoek en het verleggen van kabels en leidingen lagen in afwachting hiervan noodgedwongen stil.

2014


Op dit moment is het nog niet zeker of er consequenties zijn als gevolg van het stil liggen van de werkzaamheden. Uitgangspunt is wel dat de weg nog steeds eind 2014 wordt opengesteld voor het verkeer.

Aanbesteed


Rijkswaterstaat realiseert het gedeelte tussen de Hendrik Algrawei en Hemriksein/Wirdum. Dit zuidelijke gedeelte is in november 2011 aanbesteed en gegund aan de aannemerscombinatie De Heak Súd. De regie over het totale project ligt bij Rijkswaterstaat. De Haak om Leeuwarden wordt eind 2014 voor het verkeer opengesteld.

Vrij Baan


De Haak om Leeuwarden is onderdeel van het programma Vrij Baan. Een infra-programma met ca. 40 projecten van de gemeente Leeuwarden, provincie Fryslân en Rijkswaterstaat. Zij investeren 750 miljoen euro om Leeuwarden ook in de toekomst bereikbaar te houden.
 

Terug naar overzicht nieuws >>>

 

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Inschrijven