Nieuws

Bonden willen meer aandacht voor actieve mobiliteit

In de Tweede Kamer komt steeds meer aandacht voor lopers en fietsers. Maar nog niet genoeg, volgens belangenorganisaties Fietsersbond en Wandelnet. Om meer aandacht te vragen voor een goede fiets- en wandelinfrastructuur, lanceren zij een nieuwe website.

Maandag 28 november is het Meerjarenplan Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) 2017 in de Tweede Kamer besproken. Vorig jaar verscheen in MIRT 2016 voor het eerst een hoofdstuk over lopen en fietsen. Ook in MIRT 2017 is één hoofdstuk aan deze zogenaamde actieve mobiliteit gewijd.

 

Ankie van Dijk, coördinator belangenbehartiging bij Wandelnet, ziet het als winst. Deze actieve mobiliteitsvormen worden volgens haar echter nog steeds onderbelicht. “Als je kijkt naar verplaatsingsvormen, staat automobiliteit op één”, vertelt ze. “Maar per dag loopt en fietst men ook heel wat af. Dus dat moet niet blijven bij één hoofdstukje in het MIRT, maar vertaald worden in concreet beleid over infrastructuur.”

Website

Om de voordelen van actieve mobiliteit onder de aandacht te brengen, lanceren Fietsersbond en Wandelnet daarom deze nieuwe website. “Hierop laten we zien wat de belangen van lopen en fietsen zijn vanuit verschillende beleidsvelden. Gezien de voordelen van lopen en fietsen, is het nodig dat aandacht en budgetten beschikbaar komen”, laat Van Dijk weten.

Budgetten

Volgens de coördinator van Wandelnet wordt er vaak aandacht besteed aan zware infrastructuur, maar weinig rekening gehouden met de consequenties die dat heeft voor fietsers en wandelaars. “Denk aan informatievoorzieningen, een stoep of een omleiding voor fietsers bij wegwerkzaamheden. Daar wordt vaak nog geen budget voor vrijgesteld, terwijl dat wel nodig is”, aldus de coördinator.

Recreatieve waarde

Naast het utilitaire karakter, besteedt het MIRT ook aandacht aan het recreatieve karakter van lopen en fietsen. “Bijna een kwart van alle fietsverplaatsingen en maar liefst 40% van alle voetgangersverplaatsingen heeft een recreatief motief”, laat het MIRT weten. Daarom ondersteunt het rijk het Fietsplatform en Wandelnet in hun routeactiviteiten.

Deel dit artikel