Nieuws

Dure rekenfout parkeergarage Tilburg

Dure rekenfout parkeergarage Tilburg Het college van Tilburg heeft de gemeenteraad op verschillende momenten niet adequaat geïnformeerd over problemen met de aankoop en exploitatie van de parkeergarage aan het Pieter Vreedeplein. De rekenkamer van de gemeenteraad concludeert dat in een onderzoek.

Dure rekenfout parkeergarage Tilburg


Tegenstrijdig beleid


De parkeergarage aan het Pieter Vreedeplein is met 780 parkeerplaatsen de grootste van de Tilburgse binnestad. Tegelijkertijd probeert de gemeente met diverse verkeersringen en een OV transferium auto's te weren uit de binnenstad. Deze tegenstrijdigheid heeft geleid tot een grove onderbezetting van de parkeergarage.

Rekenfout bezettingsgraad


Door een rekenfout bij de schatting van de bezettingsgraad loopt het totale tekort van de investering en de exploitatie van de parkeergarage op tot 25 miljoen euro, werd in oktober bekend.  De eerste signalen over een tegenvallende bezetting in 2006 zijn niet adequaat opgepikt, aldus de rekenkamer. Destijds waarschuwde het parkeerbedrijf van de gemeenteambtenaren al voor het dreigende probleem.

Aankoop duurder


De rekenkamer onthult dat al begin 2002 bekend was dat aankoop van de garage duurder zou worden maar dat het college daar pas medio 2003 aan de raad melding van maakte. In de tussentijd is overlegd en gerekend om tot een sluitende exploitatie te komen maar hoe dat proces is verlopen, is niet opgehelderd.

Geen gestructureerde informatie


De raad heeft regelmatig belangstelling getoond voor het verloop en de risico's van het project, maar tot een gestructureerde informatievoorziening heeft dat nooit geleid. ‘De mogelijkheden voor de raad om controle uit te oefenen, te heroverwegen en eventueel bij de te sturen zijn beperkt', schrijven de onderzoekers.


Ontwikkeling Spoorzone


De bouw van de parkeergarage maakt onderdeel uit van de herontwikkeling van het hele centrum van Tilburg. Met de ontwikkeling van de Spoorzone, inclusief winkels, kantoren en woningen hoopt de gemeente een deel van het in de garage geïnvesteerde bedrag terug te kunnen verdienen.


Artikel Verkeer in Beeld magazine


In editie twee van Verkeer in Beeld magazine die vorige week verscheen, leest u een uitgebreid artikel over de kwestie met de parkeergarage aan het Pieter Vreedeplein, inclusief een interview met demissionair wethouder van verkeerszaken Johan van den Hout.

Terug naar overzicht nieuws >>>

 

Deel dit artikel