Nieuws

Parijs in de bres voor voetganger

De stoep is het domein van de voetganger, is het nieuwe adagium. De Franse evenknie van de BOA’s zijn sinds kort druk met het schoonvegen van de stoep. Mensen op elektrische stepjes en scootertjes bewegen zich vaak liever voort op het trottoir, maar dat is vanaf nu verleden tijd, als het aan de burgemeester van Parijs ligt. Ook moet er paal en perk gesteld worden aan de honderden stepjes en fietsen die lukraak op de stoep worden geparkeerd.

15.000 trottinettes

Sinds een jaar nemen nieuwe vormen van mobiliteit in Parijs een vlucht. De wetgeving heeft zich op dit punt nog niet aangepast, er zijn nog geen duidelijke regels voor de trottinettes, de elektrische stepjes waar er inmiddels 15.000 van rondrijden. En hoewel de stepjes ook voordelen met zich meebrengen, zo veroorzaken ze geen geluidsoverlast of uitlaatgassen, is de veiligheid van Parijzenaars in het geding, zo vindt de overheid. Daarom is een aantal maatregelen in gang gezet, vooruitlopen op een nieuwe mobiliteitswet.

Exploitanten betalen mee

Ten eerste moet de stoep weer het domein van de voetganger worden. Gebruikers van de trottinettes die toch over de stoep rijden krijgen een boete. Dat geldt ook voor mensen die hun vervoermiddel op de stoep parkeren. In de stad wordt extra parkeergelegenheid gecreëerd. Bovendien onderzoekt de gemeente of aan exploitanten van deelfietsen en trottinettes een belasting gevraagd kan worden. “Deze diensten maken uit winstoogpunt gebruik van de openbare ruimte”, luidt de verklaring van de gemeente, die daarom van mening is dat de exploitanten ook hun steentje moeten bijdragen aan de veiligheid op de weg én de stoep.

Nieuwe wet

In het Franse parlement wordt momenteel gesproken over de invoering van een nieuwe mobiliteitswet, La loi d’orientation des mobilités. Deze wet is nodig, omdat de klimaatverandering ons dwingt om te zoeken naar andere manieren van transport. Maar juist voor deze vormen ontbreekt duidelijke regelgeving. De wet treft ook maatregelen voor het wegennet en gaat ervoor zorgen dat dunbevolkte gebied toch goed bereikbaar blijven. Particuliere taxi’s zouden een oplossing kunnen zijn voor mensen die niet over eigen vervoer beschikken.
 
De Franse overheid vindt dat fysieke mobiliteit aan de basis staat van het individu. De huidige wetgeving voldoet niet meer aan de tegenwoordige wensen. Dit voorjaar nog wordt er gestemd over de nieuwe wet.

 

Dit artikel komt uit Biind

Deel dit artikel