Nieuws

Snelle fietsroute tussen Ede en Wageningen

Tussen het centrum van Ede en het centrum van Wageningen fietsen elke werkdag ruim 5000 fietsers. Voor dit grote aantal fietsers zijn betere voorzieningen nodig. Daarom realiseert de provincie Gelderland een snelle fietsroute.

In beide gemeente wordt naar alle waarschijnlijkheid dit jaar gestart met de aanleg van de eerste delen van de route. Wel moeten zowel in Ede als in Wageningen nog een aantal mobiliteitsvraagstukken worden opgelost zoals de aanleg van het station Ede-Wageningen en het programma Beter Bereikbaar Wageningen.

Economische kansen

Een goede bereikbaarheid is essentieel om de economische kansen voor bijvoorbeeld Food Valley te benutten. De Food Valley regio is een unieke en wereldwijde clustering van kennis en wetenschap, bedrijven en onderzoeksinstituten met één focus: voeding. Voor studenten en bedrijven is de Food Valley daarom erg in trek. De bereikbaarheid staat er onder druk, want de bestaande wegen, fietspaden en het openbaar vervoer raken steeds voller. De gemeenten Ede en Wageningen, provincie Gelderland en de Fietsersbond werken daarom samen aan een snelle fietsroute van Ede Centrum naar Wageningen Centrum om een duurzame bijdrage te leveren aan de bereikbaarheid binnen de regio. Ook het Rijk ziet het belang van een goede snelle en veilige fietsverbinding hier en draagt 1,8 miljoen euro bij.


Deel dit artikel