Nieuws

Dataplatform Fiets is gelanceerd

Meer dan 60 mensen volgden de lancering van het Dataplatform Fiets op 24 februari in Utrecht, in Brussel of vanachter hun PC via de webcast.

Het Dataplatform Fiets is een prototype invoermodule dat door de universiteit Gent is ontwikkeld op initiatief van de Fietsberaden Vlaanderen en Nederland (CROW). In dit dataplatform kunnen overheden nu fietstelcijfers uploaden. In een later stadium kunnen er ook trackingdata (zoals van de Fietstelweek) worden toegevoegd.

 

De bedoeling van het dataplatform is dat applicaties gebruik kunnen maken van deze data, die standaard in eenzelfde format staat. Gepresenteerd werden enkele analysetools (CylclePrint van de NHTV en de Veloviewer van de gemeente Den Haag). Deze applicaties maken geen onderdeel uit van het platform.

 

De invoermodule is een prototype: een applicatie die nog verder ontwikkeld wordt. De data kan al wel worden opgeslagen, deze wordt overgenomen in toekomstige nieuwe versies.

Discussie

Aan de hand van de discussie bleek onder andere dat niemand het bezwaarlijk vindt dat bij de inkoopvoorwaarden voor tellingen de data in het Dataplatform Fiets worden opgenomen. Een aantal mensen ziet meteen de waarde van het platform en werkt er graag aan mee. Je kunt makkelijk data uitwisselen, terugvinden en applicaties gebruiken die kunnen werken met het format van het platform.

 

Een aantal mensen heeft vragen over de kwaliteit en privacy: de kwaliteit van de telgegevens is vooral afhankelijk van degenen die de data invoeren. Hierbij moet je aangegeven wat de gebruikte methode is en kun je een inschatting geven van de kwaliteit. Privacy issues spelen alleen bij tracking data. Hoewel de invoermodule nog niet de mogelijkheid biedt om trackingdata in te voeren, heeft de NHTV al wel een algoritme bedacht om de trackingdata te anonimiseren.

Open data

Het platform gaat ervan uit dat het open data betreft, het is immers data die met belastinggeld is verzameld. Sommigen blijken wel behoefte te hebben aan een beperkte toegang. Om het gebruik aan te moedigen zou de invoermodule gebruiksvriendelijk moeten zijn, applicaties zoals CyclePrint en Veloviewer zouden moeten worden aangeboden om data te verkrijgen.  

 

Er is behoefte aan de mogelijkheid van een automatische upload/download: bijvoorbeeld door een API te bouwen voor het Platform. De logbestanden van de VRI’s en de telslangen zouden dan automatisch kunnen worden ingelezen.

 

Met de handleiding kunnen bestaande bestanden worden geüpload. Ook staat hierin het dataformat vermeld.

Deel dit artikel