Nieuws

Hoe Rijswijk een slimme stad wordt

Het streven van het ministerie van Infrastructuur en Milieu is dat autonome voertuigen alvast toegelaten kunnen worden op de openbare weg. “We willen kijken of we daar in Rijswijk, het hart van Metropoolregio Rotterdam Den Haag, alvast mee kunnen beginnen”, zegt Jacques Goddijn, directeur van HR Groep. Op 8 maart wordt daar het project ‘De Slimme Stad’ gestart.

Op 8 maart geven burgemeester van Rijswijk Michel Bezuijen en VVD-Tweede Kamerlid Barbara Visser het startschot voor dit project. Tijdens dit project maakt HR Groep straatmeubilair, verkeersborden en lichtmasten in de wijk "De Pauwenhof", industrieschap "De Plaspoelpolder" en het stationsgebied van Rijswijk intelligent en voorziet dit van sensoren en applicaties.

Visueel maken

Imagineers van HR Groep gaan daarin helpen. Juist nu in de wetgeving is opgenomen dat met autonome voertuigen geëxperimenteerd kan worden, komt het project 'De Slimme Stad' op een uitstekend moment meent de directeur van HR Groep.“Imagineering gaat uit van het toepassen van verbeeldingskracht in de praktijk. Als een 50 km-weg oogt als een 80 km-weg, dan wordt daar standaard te hard gereden. Dus dat is niet praktisch”, aldus Goddijn. ”Daarom gaan we in gesprek met weggebruikers, wegbeheerders, wetenschappers en bestuurders in deze omgeving om een plan te maken dat voor iedereen werkbaar is.” Volgens de directeur van HR Groep is het visuele aspect van groot belang.

 

Het is daarbij het streven om de omgeving leefbaar te houden voor de burger, maar ook zo slim en autonoom mogen te maken. Slimme verkeersborden moeten de weggebruiker ‘real time’ informeren via een database, wat bijdraagt aan een hogere verkeersveiligheid. Dit maakt beheer en onderhoud bovendien ook gemakkelijker, wat tijd- en kostenefficiënt is.

 

Lees ook het artikel 'Van staal naar digitaal', dat werd gepubliceerd in Verkeerskunde 4/2016.

Deel dit artikel