Nieuws

Dit wordt het vijfde wiel aan de wagen

Per 1 maart gaat Rijkswaterstaat over op een nieuwe meetmethode voor het meten van stroefheid op wegen. Dit gaat via Zijwaartse Kracht Meting (ZKM), een meetmethode die ook al in negen andere Europese landen wordt gebruikt.

Deze nieuwe meetmethode maakt de kwaliteitsborging eenduidig, want ook provincies, waterschappen en gemeenten gaan over op de ZKM-methode. “Dat betekent dat aannemers ook deze nieuwe meetmethode moeten toepassen”, aldus Rogier van Diepen van GRiP Road Inspection.

 

Zijn bedrijf wordt vervolgens door een aannemer of overheid ingehuurd, om de stroefheid op het wegdek te meten. “Wij zijn nu één van de drie Nederlandse bedrijven, die over wagens beschikken die volgens deze ZKM-methode meten”.

Veiligheid

Het is belangrijk voor veilig weggebruik om de stroefheid van het wegdek te kunnen meten. Bij het aanleggen van een nieuw wegdek is dit een contracteis en tijdens de levensduur van het wegdek is de monitoring van de stroefheid van belang. Bovendien gaat een stroef wegdek langer mee.

Zo werkt het

De nieuwe methode maakt gebruik van een scheef geplaatst wiel onder de auto (het vijfde wiel) in tegenstelling tot het slippende wiel van de huidige wagens. Er is een variatie in meetsnelheden; er wordt in de praktijk gemeten bij 40, 60 en 80 km per uur.

 

Door de invoering van deze nieuwe meetmethode zet Rijkswaterstaat in op een uniforme kwaliteitsborging van de meting. Internationaal wordt ZKM al meer toegepast en ook Nederlandse overheden zijn voornemens gebruik te maken van deze meetmethode. Daardoor zijn meetgegevens makkelijker uitwisselbaar op internationaal niveau.

 

Omdat er op de rijks- en provinciale wegen met 80 km/uur gemeten kan worden in plaats van 70 km/u zoals nu, kan ook in de spits worden gemeten zonder dat er filevorming optreedt. Inmiddels heeft conversie plaatsgevonden van de oude methode (Proef 72 RAW) naar de nieuwe ZKM. De ZKM zal officieel in een publicatie van het CROW RAW proef 101 heten.

Deel dit artikel