Nieuws

Burgerparticipatie nog gemakkelijker met prikker op de kaart

Welke verkeersknelpunten ervaren belanghebbenden in uw gemeente? Met Prikker op de kaart brengt u op een eenvoudige manier verkeersknelpunten in kaart. Gewoon in de browser. De vernieuwde verkeersenquête van DTV Consultants is inventariserend, helpt om prioriteiten te bepalen en is ideaal om bewonersparticipatie te vergroten.

De geografische laag is uniek voor enquêtetools, een uitstekend hulpmiddel om inzicht te krijgen in verkeerskundige vraagstukken. Verkeersthema’s die u kunt meten zijn bijvoorbeeld verkeersonveiligheid, bereikbaarheid, fietsroutes en stallingen, parkeren, openbaar vervoer en toegankelijkheid, voetgangers/minder validen en leefbaarheid en milieu.

 

U betrekt gemakkelijk inwoners bij het in kaart brengen van knelpunten op straat, in een wijk of in een specifiek gebied. Wij begeleiden u bij het uitzetten van de verkeersenquête en verwerken de resultaten tot overzichtelijke tabellen en grafieken.

 

Kom tijdens de Vakbeurs Mobiliteit langs op stand 2.1.19 voor een demonstratie van de vele mogelijkheden of kijk op www.dtvconsultants.nl

Deel dit artikel