Nieuws

Losmaakbaarheidsindex gelanceerd

Een consortium van Alba Concepts, Dutch Green Building Council (DGBC), RVO en W/E Adviseurs heeft een meetmethodiek én bijbehorende index ontwikkeld om de losmaakbaarheid van een gebouw te bepalen. Deze losmaakbaarheidsindex maakt het mogelijk om verschillende ontwerpen op hun demontabiliteit te vergelijken.

Het eerste exemplaar van het losmaakbaarheidsrapport is op 25 september overhandigd aan Esther 't Hoen, projectleider Circulaire Bouweconomie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

 

De meetmethodiek is geschikt om binnen woningbouw- en utiliteitsprojecten en op alle gebouwniveaus in te zetten. De meetmethodiek is met medewerking van het Rijksvastgoedbedrijf, ABN AMRO, Traject, Architecten Cie en Cepezed in de praktijk getoetst bij vijf gebouwen: Circl, Tijdelijke Rechtbank Amsterdam, The Green House, HOTT en Galileo.

Vier aspecten

De meetmethode kijkt naar vier aspecten van losmaakbaarheid van een element: type verbinding, toegankelijkheid van de verbinding, doorkruisingen van het element en vorminsluiting van het element. De index is bedoeld als drijfveer om elementen met een hoge milieu-impact zo demontabel mogelijk uit te voeren.Hergebruik als bestaand element heeft in een circulaire economie de voorkeur boven 'downcyclen' via bijvoorbeeld vermalen, smelten of verbranden.

 

Annemarie van Doorn, directeur DGBC: "Met deze meetmethode ontstaat er een prikkel in de markt om op losmaakbaarheid aantoonbaar concurrerend te zijn. Daar is de circulaire bouweconomie erg bij gebaat. W/E 2 adviseurs en DGBC hebben al aangegeven dat ze bereid zijn om losmaakbaarheid in hun bestaande meetmethoden voor duurzaamheid een plek te geven. De methode is voor iedereen beschikbaar. Door er in de praktijk nu mee aan de slag te gaan, leren we hoe zo'n meetlat in de praktijk kan werken. Uit de eerste test met vijf gebouwen hebben we al veel geleerd. Zo gaan we stap voor stap vooruit."

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Inschrijven