Nieuws

Vier grote smart mobility-projecten Helmond krijgen Europese subsidie

Vanuit het Europese subsidieprogramma Horizon 2020 is er subsidie toegekend voor vier grote projecten die deels op de Helmondse Automotive Campus worden uitgevoerd. Het betreft de projecten Maven, Autopilot, Capital en C-TheDifference.

Horizon 2020 richt zich op innovatie op allerlei gebieden, zoals het ontwikkelen, testen en naar de markt brengen van Intelligente Transport Systemen. Aanvragen voor subsidies worden gedaan door consortia waar bedrijven, overheden en kennisinstellingen deel van uitmaken.

 

Living lab in Helmond

Helmond en de Automotive Campus hebben zich de afgelopen jaren sterk geprofileerd als proeftuin - living lab - voor het in de praktijk testen van slimme en groene mobiliteitsoplossingen. Zo worden er regelmatig praktijktesten gedaan op de A270, de snelweg tussen Helmond en Eindhoven en staan op diverse plaatsen in Helmond slimme verkeerslichten. 

 

De afgelopen periode zijn vier grote projecten waaraan Helmond deelneemt door de Europese Commissie goedgekeurd. Een groot deel van de onderzoeken en testen voor deze projecten zullen op en rond de Automotive Campus worden uitgevoerd. Het gaat om de projecten Maven, Autopilot, Capital en C-TheDifference.

 

Maven

Het project Maven richt zich op onderzoek naar en testen van geautomatiseerde voertuigen in het stedelijk verkeer. Specifiek wordt gekeken naar de interactie tussen geautomatiseerde voertuigen en verkeerslichten. Onderzocht wordt welke aanpassingen in de toekomst nodig zullen zijn in de verkeerslichten en hoe de verkeersmanagementsystemen moeten omgaan met dit soort voertuigen.

 

Het project gaat in september 2016 van start. De looptijd van het project bedraagt 3 jaar. In het consortium nemen naast Helmond onder andere TomTom, Hyundai, Deutsches Zentrum Luft- und Raumfahrt en Greenwich deel. Lead partner van het consortium is het Nederlandse bedrijf MAP Traffic Management BV.

 

Autopilot

Dit is een omvangrijk en grootschalig project met als doel het combineren van geautomatiseerd rijden met Internet of Things (IoT), om zo innovatieve en duurzame mobiliteitsdiensten en vervoersconcepten te ontwikkelen. In het project wordt zowel gewerkt aan de technische standaardisatie van de benodigde platforms en communicatietechnologieën als het daadwerkelijk testen en implementeren van de nieuwe concepten en diensten. In de Brainport-regio worden onder andere pilots opgezet op het gebied van Automated Valet Parking en car sharing-concepten met automatische voertuigen. Het Final Event inclusief grootschalige demo’s en showcases vindt in 2019/2020 op en rond de Automotive Campus Helmond/A270 plaats.

 

Het consortium bestaat in totaal uit 43 partijen. Behalve Helmond nemen onder andere toonaangevende partijen als FIAT, Continental, IBM, NXP, PSA, TomTom, Huawei en TNO deel. Lead partner van het consortium is de in Brussel gevestigde Europese ITS organisatie ERTICO. Het project gaat daadwerkelijk rond 1 januari 2017 van start en heeft een looptijd van 3 jaar.

 

Capital

Het project Capital heeft als doel het bouwen van een Europees kennisuitwisselings- en trainingsprogramma op het gebied van ITS. Door de inzichten over mogelijkheden, voordelen en uitrolstrategieën van ITS te delen, kunnen zowel private stakeholders als overheden gebruikmaken van deze inzichten en ervaringen en daardoor sneller en efficiënter dit soort technologie kunnen inzetten. De ervaringen vanuit eerdere Helmondse ITS-projecten zijn hiervoor van grote toegevoegde waarde.

 

In het consortium nemen naast Helmond onder andere het Finse onderzoeksinstituut VTT, transportorganisatie IRU, Austriatech en het Department for Transport UK deel. Lead partner van het consortium is de in Brussel gevestigde Europese ITS organisatie ERTICO.  Het project gaat in het vierde kwartaal 2016 van start en heeft een looptijd van 3 jaar.

 

C-TheDifference

Dit project richt zich op opschaling van ITS-systemen die zich in de praktijk hebben bewezen. In het project worden in de steden Bordeaux en Helmond met name de systemen van verkeerslichtenbeïnvloeding vanuit het eerdere Compass4D-project verder geoptimaliseerd. In Bordeaux worden meer kruispunten uitgerust met deze technologie, in Helmond kunnen meer voertuigen (hulpdienstvoertuigen en trucks) door dit project worden uitgerust met de benodigde apparatuur. Tevens wordt in Helmond de ‘Red Light Violation Warning’ (in-car waarschuwingen voor rood-lichtnegatie) verder geoptimaliseerd. De resultaten vanuit de Monitoring & Evaluatiefase worden gedeeld met andere steden.

 

Helmond werkt hiervoor nauw samen met Tilburg en in het project is ook geld voorzien voor een workshop om de kennis met andere Europese steden te delen. In het consortium nemen naast Bordeaux en Helmond onder andere TNO en Dynniq deel. Lead partner van het consortium is het Nederlandse bedrijf MAP Traffic Management BV. Het project gaat in september / oktober 2016 van start en heeft een looptijd van 2 jaar.

Deel dit artikel