Nieuws

Voor- en natransport OV

“Het is zaak het OV integraal te benaderen en hierin ook het voor- en natransport mee te nemen. Is de afstand naar de opstapplaats minder dan 2 kilometer, dan is de fiets het belangrijkste vervoermiddel. Faciliteiten als de OV-fiets kunnen hier een goede bijdrage aan leveren”, stelt adviseur mobiliteit Lex Boersma.  

Voor- en natransport OV


Snelwegbus


Hij vervolgt: “Ook bussen naar bedrijventerreinen kunnen anders gefaciliteerd worden. Door alleen een pendelbus te laten rijden naar de opstapplaats aan de snelweg, ben je slechts een kwartier onderweg. Voor regionaal en bovenregionaal vervoer kan de snelwegbus een goed alternatief voor de auto bieden.” De snelwegbus is een nieuw openbaarvervoersysteem, ontwikkelt door Boersma. Het concept omvat een net van snelle (70-90 km/u) busverbindingen op autosnelwegen, met een hoge frequentie van acht tot twintig keer per uur (vergelijkbaar met de metro). Het concept is geen concurrentie voor de trein, eerder een aanvulling.

Voetsporen Rond het Station


Een voorbeeld van een ander project dat antwoord wel geven op goed voor- en natransport, is ‘Voetsporen Rond het Station’. Dit gaat over het aantrekkelijk maken van stationsgebieden voor de voetganger en verdichting van het stedelijk weefsel rond het station. Lopen en fietsen zijn steeds belangrijkere vormen van voor- en natransport van het OV en stimuleren commerciële en andere activiteiten rond de stations. Vraagstelling binnen het project is vooral welke omgevingsfactoren hierbij van belang zijn en welke strategie een gemeente kan volgen om optimaal in te spelen op de voetganger in het stationsgebied.

Agentschap NL


Molster Stedenbouw is met het project ‘Voetsporen rond het station’ winnaar van een onderzoeksopdracht van Agentschap NL, naar de verbetering van voor- en natransport bij OV knooppunten. In de beginfase van het onderzoek zal Vereniging Deltametropool samen met TUDelft (Urbanism) een inventarisatie doen naar relevante factoren op het gebied van ruimte, bereikbaarheid, economische activiteiten en bevolking, rond 40 Nederlandse middelgrote stations. De inventarisatie wordt door de Vereniging verricht in het kader van project SprintStad en zal van start gaan in augustus 2011.

Voetgangersroutes


Het onderzoek richt zich op de verbetering van de situatie van de voetganger. De centrale vraag is hoe voetgangersroutes in de stationsomgeving kunnen worden verbeterd, of en hoe verdichting daaraan kan bijdragen, en wat dit kan betekenen voor de kwaliteit van de stad in het algemeen en voor de groei van het aantal treinreizigers in het bijzonder. Het onderzoek leidt tot het opzetten van een advies- en ontwerpdienst op het gebied van verdichting en verbetering van voetgangersroutes. Het stationsgebied van Nijmegen vormt hierbij een pilotproject.

Meer lezen over de visie van Lex Boersma op het huidige OV? U leest er alles over in Verkeer in Beeld #4, die op 9 september verschijnt.


 

Terug naar overzicht nieuws >>>

 

Deel dit artikel