Nieuws

“Houten is het hoogste wat de mens bereikt heeft”

Josse de Voogd opende het Nationaal Fietscongres op 20 juni 2019 in Houten. Josse is onderzoeker van de geografie van het stemgedrag, niet alleen van fietsers, maar ook van politieke ‘zwermen’

Hij zit relaties tussen stemgedrag, opleidingsniveau en mobiliteit. Hoger opgeleiden stemmen vaker D66 en bezitten vaker een bakfiets, kort door de bocht. Maar er is ook een verband tussen de historie van een regio en het stemgedrag – bewoners van een terp stemmen anders dan mensen die op kleigrond wonen.  De analyses van Josse gaan veel verder dan de clichés dat VVD-ers auto rijden en Groen Linksers de fiets pakken. De werkelijkheid is verfijnder en de vele tegenstellingen geven waarde aan de patronen die De Voogd ontdekt in de relatie ‘geografie en politieke voorkeur’. 

 

Groepen hoger opgeleide bakfietsende D66-stemmers zijn oververtegenwoordigd in centra van steden en in voorstedelijke gebieden voorzien van goed openbaar vervoer. Volgens De Voogd moeten we oppassen dat deze ‘green belt’ niet zorgt voor segregatie en duurdere woningen.

Maar ook op het platteland fietsen mensen graag. Een sterke sociale samenhang en onderling vertrouwen zorgen voor meer mensen op de fiets tussen de weilanden.

“Begrijp je meer van de relatie mobiliteitskeuzes en stemgedrag dan kun je bepaalde effecten van stemmenwinst al voorzichtig voorzien. Als je bijvoorbeeld weet dat het CDA traditioneel voor uitbreiding van de dorpen is, kan winst voor het CDA mogelijk op gespannen voet staan met het bevorderen van duurzame mobiliteit. Wil je die bevorderen, zou je misschien juist wat terughoudender moeten zijn met het bouwen buiten de steden. Althans, in die gebieden die geen goede verbinding met de grotere steden hebben.”

Lees hier een recent interview met Josse de Voogd.

Deel dit artikel