Nieuws

Filosoferen over de fiets van de toekomst

Waar staat de fiets in ons mobiliteitssysteem over pakweg twintig jaar? Over die vraag filosofeerden zes deelnemers tijdens de kennissessie ‘Velosoferen’ op het Nationaal Fietscongres, 21 juni in Rotterdam.

Onder leiding van gespreksleider Natasja van den Berg ging het over dit vraagstuk, ingebracht door Wim Bot van de Fietsersbond. “Steden groeien en er is weinig beschikbare ruimte. Dat biedt kansen voor de fiets. Maar in buitengebieden ligt dat heel anders. Dus hoe gaan we daarmee om?”

Gemengd verkeer

Bot had zelf al wel ideeën voor binnen de kom. “Door snelheidsbegrenzers in te stellen van 30 km/uur, kunnen we snelle fietsers mengen met autoverkeer. En we kunnen fietsen verbieden op voetgangersgebied.”


Maar in buitengebieden is dat niet gewenst, zegt Herbert Tiemens van de provincie Utrecht. “Je wilt fietsers niet tussen het landbouwverkeer hebben.” Hij vindt het een goede oplossing om gebruik van deelauto’s en -fietsen te stimuleren. “Door mobiele agendadata te gebruiken weet de zelfrijdende deelauto waar hij hoe laat moet zijn en hoe lang een rit duurt.”

Autonomie inleveren

Maar vinden mensen een zelfrijdende auto wel fijn, vraagt Bot zich af? “Mensen willen autonomie houden.” Mariska van der Steen van het ministerie van IenW bevestigt dat: “Ik word niet gelukkig als ik mijn eigen snelheid niet kan bepalen.” Tiemens denkt dat dat een kwestie van gewenning is: “Met navigatiesystemen leverden mensen ook autonomie in. Maar ze voorspellen de aankomsttijd en dat vinden we best fijn.”

Fiets 2.0

Lisette van Velsen van FietsDock vertelt dat weersomstandigheden, zoals regen, een obstakel vormen om voor de fiets te kiezen. “We moeten eigenlijk voor een overdekt model gaan, met meer comfort” Wim Bot denkt aan een combinatie van smart car en fiets. “Een nieuwe modaliteit eigenlijk: een soort fiets 2.0.”

Status(loos)

Volgens Van der Steen staat de fiets onderaan de statusladder van modaliteiten. Van Velsen sluit zicht daarbij aan. “Zeker in de stad wordt een fiets snel gejat. Dus daar kies je niet zo snel voor.”  


Ook de deelfiets is statusloos, zoals de OV-fiets die in één smaak te krijgen is. Volgens Daan van den Burgh, Fietsersbond, werkt het statusverhogend om de deelfiets in meerdere profielen aan te bieden. Van Velsen enthousiast: “Of via een app, waarin je je eigen profiel kunt doorvoeren: dan is de deelfiets altijd op maat.”

Snelheid

Volgens Herbert Tiemens fietst 70 tot 80 procent in de provincie Utrecht binnen 45 minuten voor woon-werkverkeer. “Dat gaat in de toekomst verder toenemen.” Door snellere fietsen valt daardoor meer afstand af te leggen.


Wim Bot vraagt zich af of mensen daar wel op zitten te wachten. “De speed pedelec haalt maximaal 45 km/uur. Willen mensen wel zo snel kunnen fietsen? Van mij hoeft van mij niet zo nodig. Hoe kunnen we dat oplossen?” In steden doet dat probleem zich niet voor, zegt Van der Steen: "Daar haal je die snelheid niet, door obstakels." Maar in buitengebieden wel, aldus Tiemens. “Dus we moeten goede fietsinfrastructuur neerleggen, zoals fietssnelwegen. Wat dat betreft is het in Nederland al beter geregeld dan in mening buitenland.”

Conclusie

Gespreksleider Van den Berg rondt af en vat samen: “Het toekomstbeeld is dat er meer modaliteiten van fiets komen en er meer ruimte voor fiets moet komen. Dat kan door openbare ruimte meer te gebruiken voor langzame modaliteiten en goede fietsinfra neer te leggen in buitengebieden. Er kunnen veel innovaties worden doorgevoerd en we moeten nadenken over hoe we de status van de deelfiets vergroten."


Wim Bot, die de stelling inbracht: “Ik heb vandaag dingen gehoord, waar we nog niet eerder over hadden nagedacht. Wat dat betreft ben ik tevreden.”

Deel dit artikel