Nieuws

OV-campagne normen en waarden binnenkort van start

OV-campagne normen en waarden Binnenkort zal een publiekscampagne om normen en waarden in het openbaar vervoer (OV) te stimuleren worden gelanceerd. ''De tijd dat we vervelend gedrag in het OV als onschuldig kenschetsten is voorbij'', aldus demissionair minister Eurlings.

OV-campagne normen en waarden binnenkort van start


Absurde incidenten


Eurlings noemt het absurd wat hij de afgelopen periode als minister heeft gehoord op het gebied van incidenten in het openbaar vervoer. ''Zo hoorde ik een tijdje geleden van een man die stond te urineren in een trein. Een conducteur in burger sprak hem daar op aan en die werd vervolgens gemolesteerd en het ziekenhuis in geslagen.''


Taskforce Veiliger Openbaar Vervoer


De campagne is al langer in voorbereiding. In 2009 werd naar aanleiding van het toenemende aantal meldingen van wangedrag en agressie in het OV, de Taskforce Veiliger Openbaar Vervoer opgericht. In september 2009 presenteerde de Taskforce het eindrapport ‘Naar een veiliger openbaar vervoer voor werknemers. Een maatregelenpakket van de Taskforce Veiliger Openbaar Vervoer’ Een campagne ‘waarden en normen’ in het openbaar vervoer voor de hele OV sector is één van de maatregelen in dat pakket.


Knelpunten en aanpak


Volgens het eindrapport zijn de grootste knelpunten op het gebied van waarden en normen ‘de vervaging van waarden en normen van reizigers’ en ‘onvoldoende gezamenlijke verantwoordelijkheid van werknemers en reizigers voor een veilig openbaar vervoer’. De Taskforce stelt in het rapport dan ook voor om een campagne op te richten om de waarden en normen aan de orde te stellen voor het hele openbaar vervoer. ‘Samen met de hele OV-sector wordt hier een norm voor vastgesteld. Het Ministerie van BZK neemt hierin de regie om met alle partijen te komen tot een plan om deze norm in één gezamenlijke campagne voor de OV-sector uit te dragen naar de werknemers en reizigers.’

Veilige Publieke Taak


Ook stelde de Taskforce voor om aan te sluiten bij de campagne die vanuit het programma Veilige Publieke Taak van het Ministerie van BZK momenteel is volle gang is en die zich richt op het handelingsperspectief van burgers bij agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak, en op de maatregelen die werkgevers moeten treffen om geweld tegen hun werknemers te voorkomen.

Handhaving


Het versterken van het handhavingsbeleid door werknemers van de vervoersbedrijven zal onderdeel zijn van de ‘normen en waarde’ campagne. Dit handhavingsbeleid moet helder gecommuniceerd worden naar de reizigers toe. Ook moet de aanpak van incidenten in het openbaar vervoer worden gecommuniceerd door te wijzen op hogere straffen bij geweld tegen werknemers. De campagne zal daarmee grotendeels preventief zijn opgezet. Eurlings beloofde de parlementariërs: ''In april gaan we de puntjes op de i zetten en kort na die maand gaat de campagne van start.''


Andere maatregelen


Andere maatregelen in het pakket van de Taskforce Veiliger Openbaar Vervoer zijn o.a. het verankeren van sociale veiligheid in concessies,  het versterken van de bevoegdheden van buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s), het verbeteren van de uniforme registratie van incidenten in het openbaar vervoer, het uitbreiden van camera- en menselijk toezicht, het vereenvoudigen en verbeteren van het aangifteproces en het verhalen van schade op daders en  het opleiden van werknemers in het streekvervoer in gastheerschap en het deëscaleren van agressie.

Download hier het eindrapport ‘Naar een veiliger openbaar vervoer voor werknemers. Een maatregelenpakket van de Taskforce Veiliger Openbaar Vervoer’  van de Taskforce Veiliger Openbaar Vervoer.

Deel dit artikel