Nieuws

Verkeersverdelingsregel airport Lelystad vastgesteld

Minister Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft de verkeersverdelingsregel betreffende Airport Lelystad en luchthaven Schiphol vastgesteld.

De verkeersverdelingsregel houdt in dat de capaciteit op Lelystad Airport als eerste beschikbaar wordt gesteld voor niet-transferverkeer afkomsting van Schiphol, en dat de hierdoor vrijgekomen capaciteit op Schiphol juist enkel beschikbaar wordt gesteld aan transferverkeer. De inzet van de verkeersverdelingsregel is te waarborgen dat Lelystad Airpoirt ingezet wordt als overloopluchthaven van Schiphol. 

 

Begin oktober 2017 heeft de Tweede Kamer de regering verzocht zich in te spannen voor instrumenten om te voorkomen dat de capaciteit op Lelystad Airport beschikbaar komt voor bestemmingen en luchtvaartmaatschappijen die niet zijn verplaatst van Schiphol naar Lelystad Airport. Daarnaast is in het Regeerakkoord aangegeven dat het selectiviteitsbeleid beter moet, waarbij op Schiphol voorrang wordt gegeven aan vluchten die het (inter)continentale netwerk versterken. Onderdeel van de afspraken die in 2008 zijn gemaakt over de ontwikkeling van Schiphol is de afspraak dat Lelystad Airport wordt ontwikkeld als overloopluchthaven met een maximale capaciteit van 45.000 vliegtuigbewegingen. 

 

Concreet wordt de capaciteit op Lelystad tot vijfentwintigduizend slots met prioriteit beschikbaar gesteld voor verkeer afkomstig van Schiphol. De vrijgekomen slots op Schiphol zijn exclusief beschikbaar voor (intercontinentaal) transferverkeer. Binnen drie jaar zal een evaluatie van de werking van de verkeersverdelingsregel plaatsvinden.


Bekijk hier de kamerbrief.

Deel dit artikel