Nieuws

Speed pedelec, de gedurfde Gelderse afweging

In Gelderland kunnen speed-pedelecers op bepaalde fietspaden kiezen voor het fietspad of de (verplichte) rijbaan. Een maatregel die juridisch niet waterdicht is. Doorslaggevend was de keuze voor collectieve verkeersveiligheid van speed-pedelecers en andere weggebruikers. Martijn van de Lindeloof, verkeerskundige (provincie Gelderland), en Ruben de Bruijne, verkeersontwerper (Amsterdam), legden op de beurs Verkeer, Mobiliteit & Parkeren uit waarom.

De Gelderse afweging begon met de studieresultaten van een onderzoek van Ruben de Bruijne dat hij verrichte voor Sweco. Hieruit blijkt onder meer dat de gemiddelde snelheid van speed-pedelecs 32 km/uur is binnen de kom en 35 km/uur buiten de bebouwde kom. Deze snelheid is beduidend lager dan de gemiddelde snelheden op wegen, waar de speed pedelec net als de brommer wettelijk gezien naar wordt verwezen. De provincie stelde op basis van De Bruijne’s onderzoek een viertal criteria op voor wegen waarbij een risico voor speed-pedelecers wordt verwacht. Wegvakken die aan een of meer van deze criteria voldoen hebben een onderbord gekregen aan het Verkeersbord G11. Op deze plekken mag de speed pedelec gebruik maken van het fietspad, terwijl het voor brommers verboden is.Juridisch klopt dit bord niet, erkent Van de Lindeloof. "Maar we kiezen met deze afweging voor begrijpelijkheid en voor de veiligheid van speedpedelecers en andere weggebruikers." Hoe dit in de praktijk werkt, zal blijken in het voorjaar van 2018. Dan worden de resultaten verwacht van een eerste evaluatie van de Gelderse afweging.


Lees hier een recent artikel in Verkeerskunde over de Gelderse afweging.

Door Nettie Bakker

Deel dit artikel