Nieuws

Rotterdam neemt maatregelen voor schonere lucht

Rotterdam zet tot 2030 in op 17 maatregelen voor schonere lucht in de stad.

De maatregelen bestaan onder andere uit walstroom voor zeeschepen, het stimuleren van fietsen, en inzetten op elektrisch vervoer. De gemeente Rotterdam presenteert de maatregelen in de koersnota Schone Lucht

Luchtverontreiniging

De gemeente geeft aan dat de lucht in Rotterdam over het algemeen meer verontreinigd is dan in andere delen van het land. Rotterdammers leven daardoor gemiddeld enkele maanden korter. De gemeente streeft er naar om de luchtkwaliteit in alle straten in Rotterdam in 2020 aan de Europese normen voor luchtkwaliteit te laten voldoen. In 2022 moet de luchtkwaliteit in de hele stad verbeterd zijn: minder stikstofdioxide (NO2), minderfijnstof en minder roet. Rotterdam telt nu 10 á 15 stratendie niet aan de Europese normen voldoen. 

Bouwhubs buiten de stad

Rotterdam wil ook experimenteren met zogenoemde bouwhubs buiten de stad. In deze hubs worden bouwmaterialen aangeleverd en van daaruit vervoerd naar bouwlocaties in de stad. Omdat zo goederen van verschillende leveranciers gebundeld worden en samen naar de bouwplaats vervoerd worden, scheelt dat in drukte, filevorming en uitstoot. 

 

Deel dit artikel