Nieuws

Leidraad geeft richting aan rechtmatig belonen

In Beter Benutten- en IMMA-projecten worden reizigers gestimuleerd om minder of op een andere manier in de spits gaan reizen om zo de bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid te vergroten. In een deel van deze projecten, waaronder de spitsmijdenprojecten, gebeurt dit door het belonen van automobilisten. Uit ervaringen blijkt dat dit werkt, maar belangrijk is dat de beloningen rechtmatig zijn en op de juiste manier worden uitgekeerd.

In de Beter Benutten-nieuwsbrief IMMA #14 meldt het IMMA-team (Integrale Mobiliteits Management Architectuur) de lancering van de digitale brochure Leidraad rechtmatig belonen. In deze leidraad die op basis van nieuwe ontwikkelingen periodiek zal worden geactualiseerd, biedt het IMMA-team relevante bouwblokken en handreikingen ter ondersteuning van diverse projecten die in de regio’s worden uitgevoerd.

 

Tips en risico's

Hiervoor zijn praktische tips en ervaringen verzameld aangaande ‘Rechtmatig Belonen’. De leidraad zoomt met name in op mogelijke risico’s bij beloningsprojecten in de verschillende fases van het project: nulmeten, werven, volgen en uitbetaling. Door concrete beheersmaatregelen te benoemen blijft de brochure dicht bij de praktijk van projecten staan.

 

Deel dit artikel