Nieuws

Regio kiest voor adaptieve aanpak N279 Veghel - Asten

Regionale bestuurders in de Stuurgroep N279 kiezen in een voorlopig besluit over de N279 tussen Veghel en Asten voor een aanpak op korte termijn (aanpak kruisingen, komomleiding en Smart Mobility-oplossingen) en voor de mogelijkheid om, indien later noodzakelijk, met een relatief beperkte extra investering de weg van 2x1 naar 2x2 rijstroken op te schalen.

Om de doorstroming en veiligheid van de N279 te garanderen, worden de meeste bestaande kruisingen en aansluitingen tussen Asten en Veghel ongelijkvloers en wordt de N279 bij Helmond om de wijk Dierdonk gelegd. Naast de uitbreiding van de infrastructuur worden nieuwe slimme technische oplossingen ingezet voor een betere doorstroming, leefbaarheid en duurzaamheid.

 

Adaptief en toekomstbestendig
Gedeputeerde Christophe van der Maat: “De N279 is enerzijds een belangrijke route van en naar de Brainportregio en dus van groot economisch belang, maar we willen ook de omgeving van de weg zo min mogelijk belasten. We willen nu slim investeren in kruisingen en aansluitingen zodat met een relatief beperkte extra investering in de toekomst toch extra rijstroken gebouwd zouden kunnen worden, mocht dit na intensieve monitoring noodzakelijk blijken.”

 

SmartwayZ.NL
De uitbreiding van de N279 is één van de projecten in het programma SmartwayZ.NL waarin Rijk, provincie, regionale overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen samen afspraken hebben gemaakt over de bereikbaarheid van Zuid-Nederland. Van der Maat: “De slimme oplossingen die we in andere onderdelen van SmartwayZ.NL ontwikkelen met het bedrijfsleven, willen we op de N279 meteen toepassen als ze hun effect bewezen hebben.

 

Besluitvormingsproces
De Stuurgroep N279 bestaat uit wethouders en bestuurders van de provincie Noord-Brabant, gemeenten Meierijstad, Helmond, Laarbeek, Gemert-Bakel, Asten en Deurne, Waterschap Aa en Maas en Rijkswaterstaat. Het voorlopige voorkeursalternatief waar de Stuurgroep nu overeenstemming over heeft gevonden, wordt de komende weken door de afzonderlijke wethouders besproken in de colleges van B&W en eventueel in de gemeenteraad.

 

In juni besluit de Stuurgroep over een definitief voorkeursalternatief. Dat wordt als advies uit de regio voorgelegd aan Gedeputeerde Staten van de provincie. Het college van GS besluit tot een definitief tracé om verder in detail uit te werken tot een Provinciaal Inpassingplan (PIP). De provincie wil in 2018 het PIP gereed hebben om ter inzage te leggen en stuurt erop aan om in 2020 te kunnen starten met de ombouw van de N279.

 

Klik hiervoor de grote weergave van de kaart.

Deel dit artikel

Geplaatst door

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Inschrijven