Nieuws

Natuurlijk Sturen: omgevingsgericht wegontwerp

Weggebruikers en bewoners stellen steeds meer vraagtekens bij de geloofwaardigheid van verkeersmaatregelen, zoals drempels. Wegontwerpers komen tot het inzicht dat er ook andere mogelijkheden dan verkeerskundige maatregelen zijn om het gedrag van weggebruikers te (kunnen) beïnvloeden. 

Natuurlijk Sturen: omgevingsgericht wegontwerp

 

Beleving en betekenis


Zo zou de inrichting van de wegomgeving een rol (kunnen) spelen in de beleving en betekenis van de verkeerskundige inrichting. Van die omgeving kunnen prikkels uitgaan die het verkeersgedrag beïnvloeden. VMC Beleids- en Procesmanagement heeft in opdracht van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid (ROVL) een “Schetsboek Natuurlijk Sturen in Limburg” gemaakt. Dit boek is in samenwerking met de Provincie Limburg, de Radboud Universiteit Nijmegen en Kragten Geodesie, Landschapsarchitectuur, Civiele Techniek tot stand gekomen.

Ontwerpwerkwijze


“Natuurlijk Sturen” is een ontwerpwerkwijze, waarbij een verkeerstechnisch ontwerp mede wordt ‘gestuurd’ door ‘mooi en functioneel’ uit landschap, stedenbouw, architectuur en cultuurhistorie en door gedragsbeïnvloeding uit de gedragswetenschappelijke hoek. ROVL heeft het initiatief genomen om deze werkwijze in de praktijk toe te passen. Dit is een verkenningstocht geworden waarin voor negen locaties schetsontwerpen zijn gemaakt. In het boek zijn deze locaties uitgewerkt, waarin per locatie een beschrijving wordt gegeven vanuit landschappelijke/stedenbouwkundige en verkeerskundige invalshoeken, een integrale inrichtingsvisie en een schetsmatige uitwerking.

Schoonheid versus dwarsprofiel weg


Integraal (samen)werken is een mooie ambitie, maar moet wel worden ingevuld door mensen die vanuit hun vak bezig zijn. Verkeersontwerpers gaan uit van harde richtlijnen en fysieke weginrichtingsmaatregelen. Hun doel is een verkeerskundig veilig en op doorstroming gericht, doelmatig ontwerp. Hun ‘blikveld’ is, gechargeerd gezegd, het dwarsprofiel van een weg. Landschaps- en omgevingsontwerpers hebben veeleer schoonheid als leidend beginsel: “het beeld moet er mooi uit zien”. Hun ‘blikveld’ is juist van de weg af gericht.

Inspelen op brein weggebruiker


En dan speelt nog de vraag hoe ontwerp en omgeving inspelen op het brein van de weggebruiker. Oftewel, kunnen we met een integraal weg- en omgevingsontwerp invloed uitoefenen op het gedrag van de verkeersdeelnemer? Met ‘Natuurlijk Sturen’ willen we nu juist deze interactie in ontwerp van weg en omgeving realiseren.
 

Terug naar overzicht nieuws >>>

 

Deel dit artikel